Højvang Økologi v./ Ole Sørensen

Økologisk landbrug og naturpleje, hvor vores dyr går på naturarealer i otte måneder om året. De er med til at sikre at naturen på de lysåbne arealer bevares. Alle dyr lever hovedsageligt af græs eller græsensilage.