Fladhøjgård i/s v Thomas Thomsen og Per Tinghøj

En stor besætning af blandede racer - dyrene modtages ved 3 måneders alderen og kommer på græs når de er ca. et halvt år. De afgræsser flere forskellige typer arealer, herunder Natura2000-, paragraf 3-områder, engarealet og sletgræsmarker. Særligt fremhæves den gode kødkvalitet og vedholdenhed i forhold til at opnå et produkt med en god fedtmarmorering.