Landmand Brian Granno

Rene Hereford og Galloway besætninger, med tilhørende tyr af hver race. Kødproduktionen holdes så CO2-neutral som muligt, da dyrene 10 måneder om året selv afgræsser alt deres foder og samtidig laver naturpleje på engområder. Desuden får de kløvergræs fra nabomarkerne i omdrift om vinteren, og dette bidrager til jordfrugtbarhed og ukrudtsbekæmpelse i sædskiftet.