Bitten Elling

En renracet Hereford-besætning på ca 30 dyr. Om sommeren afgræsser de bl.a. på Natura2000-områder, og på forpagtet landbrugsjord, hvor pløjning så ophører. Den manglende pløjning og 100% græsfodring er landbrugsfagligt interessant - men er det noget som forbrugeren egentlig forstår, eller hvad driver dem? Det er de nysgerrige på, og vil gerne have en bedre forståelse for hvordan landmandens syn på produktionen passer med forbrugernes efterspørgsel.