Udgivet 29.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Nederlandene: bæredygtig lagerbygning med solpaneler

I Nederlandene har producenten Tonnie van Peperstraten i samarbejde med Altez udviklet og etableret en bæredygtig lagerbygning til opbevaring af bl.a. kartofler, løg og gulerødder.

Lagerbygningen er opført hos producenten Tonnie van Peperstraten, som driver 250 hektar og producerer kartofler, løg, korn, sukkerroer, gulerødder og ærter. Den er konstrueret med 5.000 solpaner og med optimal udnyttelse af den producerede solenergi samt nedbørsopsamling til ventilation, opvarmning og nedkøling.

Tonnie van Peperstraten tog selv initiativet til at designe, udvikle og konstruere den innovative lagerbygning i samarbejde med belgiske Altez. For Altez-gruppen var dette den første lagerbygning, som er baseret fuldstændig på forbrug af vedvarende energi frem for fossile brændstoffer og samtidig sikrer optimalt reguleret opbevaring af landbrugsprodukter.

I videoen her præsenteres den bæredygtige lagerbygning med engelske undertekster.

Delelementerne som solpaneler, nedbørsopsamling og generering af brintenergi er tidligere anvendt, men det samlede koncept er nyt. Det præsenteres som casestudie i projektet AgroFossilFree, hvis formål er at evaluere og fremme aktuelle tilgængelige fossilenergifri teknologier og strategier. Projektet blev afsluttet i 2023 efter tre års deltagelse af 16 partnere fra ni europæiske lande lande (Irland, Nederlandene, Tyskland, Polen, Spanien, Italien, Belgien, Grækenland og Danmark), og den nederlandske partner Delphy præsenterer den bæredygtige lagerstald som et vigtigt fremskridt for energioptimeret landbrugsproduktion, der kan bruges som inspiration i andre lande. Find andre eksempler på teknologier og video-historier på AgroFossilfrees hjemmeside og AGENERGYPLATFORM – se link nedenfor.

Læs mere

Agrofossilfree (icoel.dk)

AgroFossilFree projektet (agrofossilfree.eu) 

Mulighederne for at reducere brugen af fossil energi i landbruget (platform.agrofossilfree.eu/en)

Projektet AgroFossilFree er støttet af