AgroFossilFree

Introduktion

Hovedformålet er et skabe en ramme, inden for hvilken centrale interessenter vil samarbejde om at evaluere og fremme aktuelle tilgængelige fossilenergifri teknologier og strategier (FEFTS) ved at arbejde for:

  • de-fossiliseret EU-landbrug (minimun fossil energiafhængighed)
  • mere effektiv energiudnyttelse
  • optimeret landbrugsproduktion
  • reducerede drivhusgasemissioner
  • økonomiske, agronomiske og miljømæssige fordele

Læs mere:

Partnere

AgroFossilFree gennemføres af 16 partnere fra ni lande (Irland, Nederlandene, Tyskland, Polen, Spanien, Italien, Belgien, Grækenland og Danmark) Forskere såvel som rådgivere og praktikere bidrager til projekterne i alle lande for at sikre repræsentation fra hele branchen af Nye fossilenergifri teknologier og strategier (FEFTS)

Projektresultater