Udgivet 05.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sverige: Økologiske mælkebrug har højere N-effektivitet end konventionelle

Næringsstofbalancer er beregnet for 124 økologiske og 2426 konventionelle bedrifter

Økologiske bedrifter med mælkeproduktion har lavere N- og P-overskud og højere N-effektivitet end tilsvarende konventionelle bedrifter. Men N- og P-balancer kan fortsat forbedres gennem bedre management.

Sådan lyder konklusionen fra et studie gennemført ved Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala.

Beregningerne over næringsstofbalancer er lavet på data indsamlet fra 124 økologiske og 2426 konventionelle bedrifter i den sydlige del af Sverige, dvs. Skåne, Halland og Vestre Gøtaland.

N-overskud målt som kg N pr. hektar var henholdsvis 79 og 134 på økologiske og konventionelle mælkebedrifter. N-effektiviteten var tilsvarende henholdsvis 26 og 21 % på de to bedriftstyper.

P-balancen målt som kg P pr. hektar var 2,8 og 4,0 på henholdsvis økologiske og konventionelle brug.

En væsentlig faktor for resultaterne er, at økologiske bedrifter har større areal pr. dyreenhed end konventionelle bedrifter. Forbedret management af gødning, præcis udbringning, afgrøder, som fanger N og P, optimeret sædskifte og økologiske gødninger med det rigtige forhold mellem N og P er tiltag, som kan forbedre næringsstofudnyttelsen på økologiske mælkebedrifter yderligere, fremgår det af en artikel i Organic Agriculture