Udgivet 12.01.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Høns på hjul: Få inspiration til mobile løsninger til fjerkræ

Vil du vide mere om, hvordan du laver en mobil løsning til dit hønsehold? Så er du landet det rigtige sted, for her finder du et katalog, der besvarer alle dine spørgsmål.

Interessen for mindre hønsehold i mobile huse har været stigende de senere år, om end produktionsformen stadig udgør en niche i økologisk ægproduktion. Det er imidlertid en oplagt mulighed for at etablere en produktion med fokus på lokal afsætning.

Huse på markedet

Der findes forskellige modeller på markedet med en kapacitet på 200-600 høner. I Innovationscenter for Økologisk Landbrugs katalog Mobile stalde til æglæggende høner kan man få overblikket over disse kommercielle løsninger – og inspiration til et enkelt hjemmegjort og relativt billigt system.

Der er tale om 2. udgave af kataloget, og i revisionen er der blandt andet tilføjet beskrivelser af to nye huse, Eggcellent 350 og CN Agro Fjerkræhytte.

Alle beskrivelser af husene tager udgangspunkt i brugeres erfaringer med dem og omfatter desuden specifikationer og information om forhandler.

Byg selv

En del producenter bygger selv huse inspireret af de kommercielle modeller. I kataloget finder man en enkelt hjemmelavet model. Det er Campingvognen, som i al sin enkelthed er gamle campingvogne, der er tømt for inventar og forsynet med redekasser og siddepinde og er et lavteknologisk bud på et mobilt hus.

Kend reglerne

Bagerst i hæftet findes en tjekliste og et afsnit om dansk lovgivning.

Det kan være svært at få udenlandsk producerede huse til at passe helt til danske økologiregler. Derfor opfordrer fjerkrækonsulenterne i Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Niels Finn Johansen og Sofie Knorr Jensen, der har revideret kataloget, til at sætte sig godt ind i økologiregler og miljøkrav inden, man køber et mobilt hus til økologisk produktion.

”Det er altid købers ansvar - ikke sælgers - at sikre, at hønsene holdes i overensstemmelse med den danske lovgivning,” understreger Sofie Knorr Jensen.

De mobile hønsehuse er stadig en relativ ny produktionsform i Danmark, hvorfor der rent lovgivningsmæssigt ikke er taget stilling til alle aspekter i denne form for produktion.

Se hele kataloget.

Kataloget er et produkt i projektet Husdyr på farten.

Foto: Karen Munk Nielsen