Udgivet 02.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Gratis omlægningstjek i 2024

Konventionelle landmænd, der har lyst til at se på deres bedrift i et økologisk perspektiv, har mulighed for at få et gratis omlægningstjek i 2024.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har fået tilsagn om bevilling fra Fonden for økologisk landbrug til et projekt med fokus på omlægning til økologi i 2024. Det betyder, at konventionelle landmænd, der har lyst til at se på deres bedrift i et økologisk perspektiv, har mulighed for at få et gratis omlægningstjek. Samtidig har eksisterende økologer mulighed for at få et udviklingstjek af deres bedrift.

Få et gratis omlægningstjek

”På trods af inflation og lavere købekraft – og dermed en frygt for faldende afsætning inden for økologi – har der de senere år været efterspørgsel på omlægningstjek, og mange konventionelle landmænd har undersøgt mulighederne for at producere økologisk. Det er et udtryk for, at en omlægning ikke bare er en her-og-nu-beslutning, men en overvejelse, der indebærer et mere langsigtet syn på landbruget som helhed,” fortæller Jens Peter Hermansen, der er projektleder hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

”Vi oplever, der er en tro på, at markedet og de politiske strømninger både nationalt og i EU peger i retning af et væsentligt større økologisk areal i fremtiden. Det tager mange danske landmænd bestik af, og den udvikling vil de gerne med på.”

Foto: Joachim Kjeldsen

Projektet "Mere og styrket økologi – omlægning, fastholdelse og bæredygtighed" gennemføres i 2024 af Innovationscenter for Økologisk Landbrug og er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug. Omlægningstjek og udviklingstjek vil blive gennemført af både de lokale rådgivere i landets DLBR-centre og af konsulenter fra innovationscenteret.

”I Innovationscenteret er vi meget glade for, at det fortsat bliver vores opgave at frembringe viden for både landmænd og rådgivere via et projekt med fokus på omlægning. Det er vores vigtigste opgave at få faglig viden i spil i primærerhvervet, så landmændene får et godt grundlag for at beslutte, hvordan de bedst muligt kan drive fremtidens landbrug,” siger Jens Peter Hermansen.