Udgivet 08.04.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vær opmærksom på regler for omlægningstid for økologisk oksekød

Omlægningstiden for kreaturer, som skal slagtes som økologiske, afhænger af, om bedriften er omfattet af reglerne under Brancheanbefalinger for økologisk kvæg.

På økologiske mælkebedrifter og bedrifter, som leverer slagtedyr til et slagteri, der har tilsluttet sig Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer, skal alle kreaturer være født som økologiske. Det gælder også, selv om dyret har levet mere end ¾ af sit liv som økologisk, eller har været omfattet af en samtidig omlægning og har levet mere end 24 måneder som økologisk.

EU-regler for omlægning af økologisk oksekød

Bedrifter, som leverer slagtedyr til et slagtehus/slagteri, der ikke har tilsluttet sig Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer afhænger omlægningstiden af dyrets alder på omlægningstidspunktet, og af, hvilken model, der benyttes ved omlægningen.

Kreaturer kan slagtes som økologiske, hvis de er født efter, besætningen er påbegyndt omlægning, eller hvis de har levet mindst 12 måneder og mindst ¾ af deres liv som økologisk. Ved ”samtidig omlægning” er alle dyr dog økologiske efter 24 måneder.

Beregning af minimum alder for slagtning som økologisk dyr, hvis dyret ikke er født i en økologisk besætning: 

[Dyrets alder på omlægningsdatoen] x 4 = [Dyrets alder, når det kan slagtes som økologisk]  

Omlægningsperioden er dog altid mindst 12 mdr. 

Eksempel på omlægning af besætning den1. april 2024

Alle kalve, der bliver født efter den 1. april 2024, kan slagtes som økologiske.  Kalve, der er fire måneder eller yngre den 1. april 2024, kan slagtes som økologiske fra den 1. april 2025 (de har levet 12 ud af 12-16 måneder som økologiske) (se dog Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer). 

For alle dyr, der er ældre end fire måneder den 1. april 2024, skal det beregnes individuelt, hvornår de kan slagtes som økologiske. Følgende tabel er eksempler på denne beregning.

Eksempler på dyrets alder på omlægningsdatoen Dyrets alder, når det kan slagtes som økologisk
7 mdr. 2 år og 4 mdr. (7 x 4 = 28 mdr.)
17 mdr. 5 år og 8 mdr. (17 x 4 = 68 mdr.)
27 mdr. 9 år (27 x 4 = 108 mdr.)

Undtagelse ved 24 måneder samtidig omlægning

Ved "samtidig omlægning" skal økologiregler for dyr og jord på bedriften opfyldes i hele perioden. Dog kan foder fra egen bedrift, som høstes efter omlægningsdatoen, bruges i højere grad end ved ”normal” omlægning. Foder, som er høstet før omlægningsdatoen, kan ikke bruges til dyrene efter omlægningsdatoen.

Efter de 24 mdr., kan alle dyr slagtes som økologiske uanset alder på omlægningstidspunktet. Fordi alle økologiregler skal opfyldes i hele perioden, er "samtidig omlægning" mest relevant i kødkvægbesætninger med høj selvforsyningsgrad. Det er typisk ikke relevant for omlægning af malkekvægsbesætninger, fordi der indkøbes foder.

Flytning/handel med dyr under omlægning til økologi

Dyr, der er påbegyndt omlægning til økologisk produktion på en bedrift, kan sælges til en anden økologisk bedrift og fortsætte omlægningstiden der. Flytningen indberettes både i Økologiskemaet for begge bedrifter og i CHR. Dyr under ”samtidig omlægning”, som handles inden de 24 måneder er gået, får dog status som konventionelle.