Udgivet 02.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vær opmærksom på regler for omlægningstid for økologisk oksekød

Omlægningstiden for kreaturer, som skal slagtes som økologiske, afhænger af, om bedriften er omfattet af reglerne under Brancheanbefalinger for økologisk kvæg.

På økologiske mælkebedrifter og bedrifter, som leverer slagtedyr til et slagteri, der har tilsluttet sig Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer, skal alle kreaturer være født som økologiske. Det gælder også, selv om dyret har levet mere end ¾ af sit liv som økologisk, eller har været omfattet af en samtidig omlægning og har levet mere end 24 måneder som økologisk.

EU-regler for omlægning af økologisk oksekød

Bedrifter, som leverer slagtedyr til et slagtehus/slagteri, der ikke har tilsluttet sig Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer afhænger omlægningstiden af dyrets alder på omlægningstidspunktet, og af, hvilken model, der benyttes ved omlægningen.

Kreaturer kan slagtes som økologiske, hvis de er født efter besætningen er påbegyndt omlægning, eller hvis de har levet mindst 12 måneder og mindst ¾ af deres liv som økologisk. Ved ”samtidig omlægning” er alle dyr dog økologiske efter 24 måneder.

Beregning af minimum alder for slagtning som økologisk dyr, hvis dyret ikke er født i en økologisk besætning: 

[Dyrets alder på omlægningsdatoen] x 4 = [Dyrets alder, hvor det kan slagtes som økologisk]  

Omlægningsperioden er dog altid mindst 12 mdr.

Eks. på omlægning af besætning den1. april 2023

Alle kalve, der bliver født efter den 1. april 2023 kan slagtes som økologiske.  Kalve, der er 4 mdr. eller yngre den 1. april 2023, kan slagtes som økologiske fra den 1. april 2024 (de har levet 12 ud af 12-16 mdr. som økologiske) (se dog Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer). 

For alle dyr, der er ældre end 4 mdr. den 1. april 2023, skal det beregnes individuelt, hvornår de kan slagtes som økologiske. Følgende tabel er eksempler på denne beregning.

Dyrets alder ved omlægningsdatoen Dyrets alder, når det kan slagtes som økologisk
7 mdr. 2 år og 4 mdr. (7 x 4 = 28 mdr.)
17 mdr. 5 år og 8 mdr. (17 x 4 = 68 mdr.)
27 mdr. 9 år (27 x 4 = 108 mdr.)

Undtagelse ved 24 mdr. samtidig omlægning

Ved "samtidig omlægning" skal økologiregler for dyr og jord på bedriften opfyldes i hele perioden. Dog kan foder fra egen bedrift bruges i højere grad end ved ”normal” omlægning.

Efter de 24 mdr., kan alle dyr slagtes som økologiske uanset alder på om lægningstidspunktet. Fordi alle økologiregler skal opfyldes i hele perioden, er "samtidig omlægning" mest relevant i kødkvægbesætninger med høj selvforsyningsgrad. Det er typisk ikke relevant for omlægning af malkekvægsbesætninger, fordi der indkøbes foder.

Flytning/handel med dyr under omlægning til økologi

Dyr, der er påbegyndt omlægning til økologi på en bedrift, kan sælges til en anden økologisk bedrift og fortsætte omlægningstiden der. Det gælder dog ikke for dyr under ”samtidig omlægning” – hvis de handles, inden de 24 mdr. er gået, får de status som konventionelle.

Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Artiklen er opdateret som en del af projekt Ny og opdateret viden til økologiske landmænd, som er støttet af