Udgivet 26.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Malkekvægsbesætninger får nu ’Hjertekontrol’

I perioden fra maj til oktober bliver malkekvægsbesætninger kontrolleret efter kravene til ’Hjerteordningen’, den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning.

Kontrollen er en del af Fødevarestyrelsens kampagne i 2023. Kontrollen gennemføres i malkebesætninger, der er tilmeldt niveau 3 under Dyrevelfærdsmærket, og besætninger der leverer småkalve til slagtekalveproducenter, der er med i ordningen.

I økologiske malkebesætning er det få regler i Hjerteordningen, som ikke er de samme som økologireglerne. For eksempel skal alle økologiske kalve gå samen med mindst en anden kalv fra de er en uge gamle, hvilket er det samme som i mærkeordningen.

Få ekstra krav til økologer

De områder, hvor reglerne for at levere mælk med tre hjerter adskiller sig fra økologireglerne, er et krav om handlingsplan, der sikrer lav dødelighed i besætningen. Den skal udarbejdes og følges som en del af egenkontrolprogrammet.

Den væsentligste forskel er totalarealet, som skal være mindst 6,6 m²/ko for små racer og 8,0 m²/ko for store racer, hvor økologireglerne kræver 6 m² stald- eller indeareal pr. ko for alle racer. De ekstra kvadratmeter kan  udgøres af et udeareal, der er til rådighed for køerne til motion.

Når Fødevarestyrelsen kommer på kontrol, er det en fordel at have opmålingen af stalden klar, så det er nemt at kontrollere, at arealkravet overholdes.

Læs mere