Udgivet 09.06.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Udnyt tørken til at få styr på rodukrudtet

En tørkesituation kan udnyttes til at bekæmpe rodukrudt med en minisommerbrak.

Tørke kan føre til, at marker må kasseres på grund af enten dårlig fremspiring, fremskreden tørkestress eller prioritering af vandingskapaciteten. I de situationer giver det mange steder god mening at få gjort status på rodukrudtssituationen, og lade den indgå i en overvejelse om, hvilke arealer der evt. skal kasseres. Når der ikke er mulighed for omsåning, så er der ikke mange andre muligheder på de arealer, som kasseres, end at udnytte de tørre forhold til at få styr på rodukrudtet.

Varmt vejr og en tør overjord er til gengæld ideelle forhold til at lave en vellykket minisommerbrak, som kan have en effekt på over 90 % for alle rodukrudtsarterne. En minisommerbrak er en udtørrings- og udsultningsstrategi, hvor målet er at blotlægge rødder og udløbere, så de kan tørre ud eller spire, før man igen kører på med harven.

Sådan udfører du en minisommerbrak:

  • Øverlig pløjning eller harvning med fuld gennemskæring
  • Jævnlig harvning med fjedertandsharve/såbedsharve
  • Der harves med 5-10 dages mellemrum – ved højere varme/vind udtørres rodukrudtet hurtigere, og der kan harves oftere.
  • Der kan opnås god effekt på 4-6 uger. 

Når der igen kommer vand, kan der etableres efterafgrøde, en foderafgrøde, vintersæd eller vinterraps.