Udgivet 06.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Omsåning af vintersæd

Vintersæden er mange steder påvirket af de seneste måneders rigelige nedbør. Det betyder, at du skal tage stilling til, om du skal så vårsæd til foder i marker, der er i for ringe stand.

Vinterrug, som er en udbredt afgrøde i økologiske sædskifter, er mere følsom over for vandmættede forhold end vinterhvede, og omsåning kan blive nødvendig efter vinterens megen sne og regn. Som tommelfingerregel skal du med de nuværende priser på korn høste mindst samme udbytte i vinterrug, som du forventer at gøre i vårkorn, for at du har dækket dine omkostninger til omsåning. Kan du ikke det, bør du overveje at så om. Hvis du vælger at så i pletter, skal du være opmærksom på modningstidspunktet for de arter og sorter, du vælger, så høsten kan foregå samtidig.

Højere plantetal i økologiske marker

I vurderingen af, om du skal så marker om, skal du være særligt opmærksom på plantetallet, som i økologiske marker er afgørende for afgrødens evne til ukrudtskonkurrence. En åben og tynd afgrøde giver basis for opformering af ukrudt. Er du udfordret af rodukrudt, er det særligt vigtigt med en tæt og konkurrencestærk afgrøde. Derfor kan omsåning være relevant også i marker med et højere plantetal end 100 pr. kvm, der anbefales som grænsen for omsåning i konventionelle marker.

Omsåning og økologistatus

Hvis der omsås med en vårafgrøde, og denne ikke findes på andre marker, og du skal sælge af den, så skal den indberettes i økologiskemaet for at fremgå af bedriftens økologicertifikat. Dette er dokumentation for økologistatus af den konkrete afgrøde. Derfor: hvis du isår en vårafgrøde i en del af en vintersædsmark, og marken opdeles i forhold til tilskud, så skal den omsåede del anmeldes som selvstændig mark i økologiskemaet.

Omsåning og grundbetaling (økologitilskud)

Husk at tage stilling til ændringer i markplanen i ansøgningen om grundbetaling. I fællesskema 2024 indberettes den afgrøde, der er på marken i perioden 15. maj til 25. juli. Afgrødekoden kan rettes frem til 17. maj 2024. Du kan læse mere om omsåning og grundbetaling i en artikel på LandbrugsInfo.

Økonomi ved omsåning

Tabellen viser det udbytte, du skal opnå efter omsåning med vårsæd, for at økonomien går i 0 med den eksisterende vinterrug. Forventer du for eksempel at kunne høste 30 hkg/ha i vinterrugen, skal du med de angivne priser kunne høste mindst 32 hkg vårbyg/vårhvede, 34 hkg havre eller 19 hkg markært pr. ha osv. Eller sagt på en anden måde: Hvis du normalt høster 30-40 hkg/ha i vårbyg/vårhvede, bør du overveje at omså, hvis du ikke kan høste 30-40 hkg/ha i vinterrugen.

Ligevægtsudbytter i vinterrug i forhold til vårsæd

 

Afgrødepris,

kr. hkg

Forventet udbytte, hkg/ha

Vinterhybridrug

185

10

20

30

40

50

Vårbyg foder

220

15

24

32

42

49

Vårhvede

220

16

24

32

42

49

Havre

220

17

25

34

43

50

Markært

375

9

14

19

25

29

Hestebønne

415

9

13

18

23

27

Lupin

440

7

11

15

20

24

Kilde: Michael Højholdt, SEGES Innovation

Forudsætninger

  • Der er afholdt omkostninger til etablering og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i efteråret.
  • Før omsåning harves to gange á 225 kr./ha.
  • Halmen bjærges ikke.
  • Høstomkostninger er normtal uanset udbytte.
  • Økologitilskud er indregnet men ikke tilskud til bioordninger.

Sådan vurderer du om vintersæden skal omsås (landbrugsinfo.dk)