Udgivet 09.03.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Sverige: Økologisk forsøgsrapport 2022

Hushållningssâllskapet rapport gennemgår økologiske forsøg med sorter, dyrkningsteknik og gødning.

Svenske Hushållningssâllskapet udgiver en årlig rapport over resultater fra økologiske forsøg. Rapporten gennemgår forsøgene og de opnåede resultater, og  hvert emne får en kommentar men på vejen af en rådgiver.

Ekologisk försøksrapport 2022 indeholder artikler om 

  • Dyrkningsteknik
  • Næringsstoffer og gødning, herunder biostimulanter
  • Sortsvalg i korn, bælgsæd og raps
  • Kløvergræs/lucerne
  • Skadedyr
  • Sortsforsøg i kartofler

Et eksempel fra rapporten er forsøg med direkte såning af hestebønne i en mellemafgrøde af vinterrug, som behandles på forskellig vis før såning. Målet er - som vi også arbejder med i Danmark - at finde en måde at undertrykke ukrudt på, som kan overflødiggøre pløjningen.