Udgivet 13.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økogødning.dk giver overblik over gødninger til økologisk brug

Økogødning.dk er en økologisk gødningsbørs, der giver dig overblik over hvilke næringsstoffer, der er tilgængelige, og hvordan de kan og må bruges i den økologiske produktion.

På økogødning.dk får du overblik over:

  • Hvilke produkter der findes – i store træk
  • Ajourført lovgivningsmateriale for hvert enkelt produkt
  • Opdateret viden om håndtering, lovpligtig næringsstofudnyttelse, krav om dokumentation af behov osv. for hvert gødningsprodukt.

Gødningsfirmaer og- producenter kan lægge deres egne, konkrete produkter op på siden, så man kan få et endnu mere detaljeret billede af, hvor og hvordan man får fat i produkterne.

Økogødning.dk er ejet og supporteret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Den er bygget op som en webshop og fungerer både fra computer og telefon.

Gødningsregler, mængder og tilgængelighed – Gødningsbørsen giver dig overblik

Det er vigtigt at skabe sig et godt overblik over hvilke næringsstoffer, der er tilgængelige, og hvordan de kan og må bruges. Samtidig er det svært at holde styr på varierende regler og lovgivning.

Biogasgødning og recirkulerede restprodukter er attraktive til økologisk produktion, fordi de er kilde til potentielt nye næringsstoffer, og det er nødvendigt, hvis vi skal øge udbytter og omlægge flere landbrugsarealer. Høje priser på kunstgødning skubber fortsat til priserne på de organiske gødninger, og dermed er det den samlede planteavl, der er presset på tilgængelighed af gødning. Derudover er det langt fra alle gødninger, som må bruges i økologisk produktion, mens nogle kræver analyser eller konsulenterklæringer. Det hele finder du på gødningsbørsen.

Oplagt til gødningsplanlægning

Brug Gødningsbørsen som medspiller i gødningsplanlægningen. Det er også din hurtige vej til gødningsregler, når du er på farten, i marken eller sammen med Erfa-gruppen.

Find hjemmesiden og få dit overblik her

ØKO-Gødningsbørs (oko-godning.dk)