Udgivet 02.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk rajgræs til frø - dyrkningsvejledning

Rodukrudt, kvælstof, vanding og lager- og tørringskapacitet er særlige fokuspunkter ved dyrkning af økologisk rajgræs til frø.

Når du skal dyrke økologisk rajgræs til frø, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 100-150 spiredygtige frø/planter pr. m(Højest i renbestand, lavest i dæksæd)
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 1,5-4 g.
  • Markspiringsprocenten vurderes til 40-60 % afhængigt af såbedet
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 4-8 kg pr. ha. (diploide sorter) og 6-12 kg pr. ha (tetraploide sorter)

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.