Klimaefterafgrøder – destruktion uden emission

Introduktion

Formålet er at sænke klimabelastningen ved mekanisk nedmuldning af efterafgrøder, og samtidig opretholde rentabilitet i produktionen. Målet er at undersøge effekten af forskelligartet metode og tidspunkt til nedmuldning af efterafgrødeblandinger på lattergasemission.

Projektet undersøger igennem markforsøg, om metoden til nedmuldning har betydning for lattergasudledningen, samt om nogle blandinger udleder mindre end andre ved nedmuldning. I første projektår foretages screeninger for nedmuldning af efterafgrøder i foråret, og der etableres markforsøg, hvor der foretages lattergasmålinger i efteråret. Sideløbende med markforsøg, hvor der foretages lattergasmålinger i forbindelse med nedmuldning af forskellige efterafgrøder, fremstilles en animationsfilm om lattergasemissioner fra jord, og hvilke faktorer, tilstande og organismer, der leder til lattergasdannelse i jord. Denne ”explainer” vil hjælpe til at gøre et komplekst emne, som det landmænd kan have svært ved at forstå i dybden, mere håndgribeligt, og dermed allerede fra projektstart hjælpe landmænd til at træffe klimarigtige beslutninger i marken. Der foretages en vis metodeudvikling i projektet for at sikre, at lattergasmålinger foretages med den mest optimale frekvens og over den rette periode.

Det forventes, at projektets resultater vil hjælpe økologiske planteavlere med at vælge den rette strategi til nedmuldning/destruktion af mellem- og efterafgrøder, hvilket vil bidrage til at mindske lattergasudledningen til atmosfæren. Nøjagtig i hvilken størrelsesorden er meget svært at vide, eftersom det endnu er uvist, hvor meget der er at hente på nedmuldingsstrategi og -tidspunkt, samt i sammensætningen af efterafgrødeblanding. Hvis resultaterne viser en målbar reduktion i lattergasudledning såfremt den rette strategi anvendes, vurderes det sansynligt at resultaterne vil kunne finde anvendelse på 3-7% af det økologiske areal om året, hvilket dermed vil lede til til en betydelig reduktion af lattergasudledningen på 15.000 ha. årligt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikel

Lattergas fra efterafgrøder. Artikel på icoel.dk.

Notat

Udledning af lattergas fra efterafgrøder. Betydende faktorer og forsøgsresultater. Notat. 

Videoer, opslag, omtale eller lignende

Omtale i nyhedsbrev med link til video om lattergasmålinger i marken. Omtale i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til video om lattergasmålinger i marken.

Opslag på Facebook om temadag. Opslag på Facebook om temadag 7/11-2023.

Screenshot: Video om lattergasmålinger i nedmuldede efterafgrøder. Link til video på YouTube om lattergasmålinger i nedmuldede efterafgrøder.

Video om lattergasmålinger. Opslag på Facebook med link til video om lattergasmålinger:

Animationsvideo om lattergasudledning. Animationsvideo om lattergasudledning på YouTube

LinkedIn-opslag med animationsvideo om lattergas. LinkedIn-opslag med animationsvideo om lattergas

Facebook-opslag med animationsvideo om lattergas. Facebook-opslag på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs Facebookside.

Omtale i nyhedsbrev med link til animationsvideo om lattergas. Omtale i nyhedsbrev fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug med link til animationsvideo om lattergas.

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

Indlæg på netværksmøde afholdt af Velas Økologi og Østdansk Landboforening. Indlæg omhandlede nedmuldningsstrategier i efterafgrøder for at sikre næringsstofforsyningen i økologisk planteavl, samt forhindre udvaskning.