Økologiske markforsøg til udvikling af økologien

Introduktion

Formålet er, at økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden, og dermed opnå højere udbytter, mere stabil produktion, og indføre nye dyrkningsmetoder. Målet er at sikre ny dokumenteret viden fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrkningspraksis.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor 6 indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk Forsøgsudvalg, samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for udviklingen af den økologiske produktion. De 6 indsatsområder er: 1) Ændret dyrkningspraksis til gødskning af vårsæd (5-6 forsøg), 2) Næringsstofforsyning til vinterraps inkl. samdyrkning med bælgplanter (5-7 forsøg), 3) Sikker opstart af majs med gødningsplacering, priming og korrekt sortsvalg (5-7 forsøg), 4) Langtidseffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrødekonkurrence (4-5 forsøg), 5) Nye tilgange til korndyrkning (6-8 forsøg), og 6) Vellykkede efterafgrøder i forhold til konkurrence fra hovedafgrøden (7-8 forsøg).

Effekten af projektet er udbyttefremgang i de afgrøder, som indgår: 1) merudbytte på 5-10 hkg pr. ha i vårsæd, 2) merudbytte på 500 kg pr. ha i vinterraps, 3) større dyrkningssikkerhed i økologisk majs, 4) flerårig effekt af konsekvent valg af ukrudtsstrategi, 5) merudbytte 10 hkg pr. ha i vårhvede, 6) øget kvælstofforsyning 40 kg N.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene s. 262-263.

AP2

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene - Vinterraps
Uddrag fra Landsforsøgene s. 276-279.

AP3

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene
Uddrag fra Landsforsøgene s. 285-287.

Kvæg nr. 1 2021
Artikel om majs.

AP4

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene - Ukrudt
Uddrag fra Landsforsøgene s. 275-276.

AP5

Markvandring d. 30. juni, Sønderjylland
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med efterårssået vårsæd ved Rødekro, Sønderjylland.

Program for markvandring i Sønderjylland d. 30. juni 2021
Fremvisning af forsøg med efterårssået vårsæd.

Vårsæd sået om efteråret
Artikel til ØIJ nr. 3 om overvintring i efterårssået vårsæd.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene - Alternativer
Uddrag fra Landsforsøgene s. 260-262.

AP6

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med efterafgrøder i kraftige kornafgrøder ved Lemvig.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med efterafgrøder i kraftige kornafgrøder ved Lemvig.

Resultater af markforsøg og analyser i Landsforsøgene - Efterafgrøder
Uddrag fra Landsforsøgene s. 279-281.

Aktiviteter på tværs af arbejdspakker

Økologiske Landsforsøg 2021
LI side om de økologiske landsforsøg.

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

Årets resultater af Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr. 10 om årets resultater af Landsforsøgene.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr. 4 om Landsforsøgene.

Formidling af projektet og tilhørende øko-markvandringer
Facebookopslag på SEGES Økologi med link til begivenhed for markvandring på Landbrugsinfo.