Markens mikrobielle samfund som indikator for jordens tilstand

Introduktion

Formålet er at øge forståelsen for sammensætning og funktion af mikrobielle samfund i dyrkningsjorden og bane vej for at kunne hjælpe mikrobiologien og derved jordfrugtbarheden i positiv retning ved dyrkningstiltag. Målet er at undersøge den mikrobielle sammensætning i udvalgte marker ved hjælp af DNA-analyser og koble resultaterne med indsamlede data om markernes dyrkningsforhold.

I 2021 vil der ske en afprøvning og justering af et koncept for dataindsamling fra marker fordelt i landet. Marker udvælges i forhold til faktorer, der forventes at påvirke den mikrobielle sammensætning, så forskellige dyrkningsbetingelser er repræsenteret. Der vil være en indledende dataindsamling fra et mindre antal økologiske marker koblet med udtagning af jordprøver til DNA- og næringsstofanalyser. Oplysninger om markerne kortlægges i samarbejde med landmanden. Der etableres et samarbejde med et eksternt laboratorie, som står for sekventering af mikrobielt DNA og dataanalyse. I 2022-2023 vil konceptet blive udvidet. Der vil blive indsamlet data og jordprøver fra et større antal marker, både økologiske og konventionelle, for at opnå det nødvendige volumen i undersøgelsen, for at der kan udledes statistiske sammenhænge mellem de dominerende grupper af mikroorganismer og de udvalgte dyrkningsforhold. De overordnede funktioner af de forskellige mikrobielle grupperinger i jorden forsøges kortlagt i samarbejde med relevante samarbejdspartnere ved en litteraturgennemgang.

Effekten af en øget forståelse for det mikrobielle liv i jorden og de forskellige grupper af mikroorganismers relation til dyrkningsforholdene er, at forekomsten af disse grupper fremadrettet kan bruges som indikatorer for jordens tilstand, og at man kan påvirke det mikrobielle samfund i en gunstig retning og for eksempel øge kulstofindlejringen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Det usynlige liv under overfladen
Artikel bragt i Landbrugsavisen 13-03-2021.

Jordens usynlige eksistenser sikrer dig en levende jord
Artikel i Magasinet MARK nr. 5, Maj 2021