Høst, tørring og kvalitet af økologisk korn

Introduktion

Projektets formål er at sikre højere kvalitet af brødkorn, så en mindre mængde korn kasseres og højere afregning opnås, samt at afdække nye muligheder for møllernes anvendelse af korn med lavt faldtal til kvalitetsbrød til gavn for landmænd, møllerne og forbrugere.

Projektet har fire arbejdspakker, der omfatter vidensopsamling, afprøvning og udvikling af støtteværktøj mhp. at udvide og udbrede viden om faldtallets udvikling i økologisk kvalitetsbrødkorn. Arbejdspakkerne fokuserer på opsamling og praktisk anvendelse af viden om betydelige kvalitetsparametre i brødkornet for at sikre højest mulig kvalitet i slutproduktet. Flere relevante aktører på området inddrages i arbejdspakkerne, herunder professionel ekspertise inden for planteavl, kvalitetsvurdering, dataregistrering, udvikling af varslingssystemer og planteforædling. Tværfagligheden i projektets arbejde er væsentlig, da faldtallet er komplekst og påvirkes af mange faktorer, bl.a. jordtype, klima, høst og lagring. Der gennemføres afprøvninger af brødkorn i økologiske dyrkningssystemer og opsamles data med betydning for faldtallets udvikling. I tværfagligt samarbejde med relevante faglige kompetencer udvikles en prototype på en APP, der kan varsle om optimalt høsttidspunkt og vejlede i køling og tørring under lagring. Desuden gennemføres laboratorietests og bageprøver mhp. at afprøve, om brødkorn med lavt faldtal, som tidligere er blevet kasseret, kan anvendes til bagning, hvis gluten-indekset er højt, eller hvis kornet kan varmes på bageriet, inden det males, så faldtallet hæves. Projektets viden og resultater formidles bl.a. i en vejledning i tørring og lagring af brødkorn samt i faglige artikler og demonstrationer.

Projektets effekter er en mindre mængde kasseret brødkorn og en markant forbedring af bagekvaliteten. Det betyder, at der kan leveres mere højkvalitetsbagekorn fra danske økologiske producenter, hvilket nedsætter behovet for at importere brødkorn med positive effekter for samfundsøkonomien og klimaet til følge.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Film: Rug skal høstes på det helt rigtige tidspunkt.

Rug skal høstes på det helt rigtige tidspunkt, hvis man skal bage brød af det. Er ’faldtallet’ for lavt, bliver rugbrødet klægt (jo højere faldtal, des bedre brød). I projektet ’Høst, tørring og kvalitet af økologisk korn’ undersøger vi sammen med bl.a. bageriet Aurion, hvad der styrer faldtallet før og efter høst.

Se filmen via facebook

Billede af filmen på facebook

Artikel: Mere rug skal blive til brødrug

For meget økologisk rug bliver kasseret pga. lavt faldtal. Det er uheldigt for både bønder og bagere. Massiv registrering under kornets vækst og lagring skal munde ud i en varsling-app, der guider til rettidig høst.

Læs artiklen på økologisk nu

Hent artiklen

Notat

Faldtal - notat af Anders Borgen, Agrologica.

Hent notatet.

Vejrstationer

Der blev sat vejrstationer op i de marker, hvor der blev foretaget faldtalsanalyser frem mod høst, så sammenhæng mellem nedbør, temperatur mm, kunne dokumenteres/førlges. Prøverne blev analyseret af Teknologisk institut løbende frem mod høst og analyseret for faldtal og vandprocent.