Kulstofbinding i økologiske grøntsager

Introduktion

Formålet med projektet er at bidrage til en mere bæredygtig økologisk grøntsagsproduktion, herunder udvikle nye strategier og sætte fokus på teknikker, der kan sikre en øget kulstofbinding. Projektet vil integrere anvendelse af grøngødning og efterafgrøder som undersået, mellemsået, forudsået eller eftersået i grøntsagsproduktion. Især undersåning i en eksisterende grøntsagskultur er ukendt. Nye sædskifter som redskab til bedre grøntsagssædskifte med maksimal udnyttelse af grøngødning og derved øget kulstofbinding.

Metoden til at nå projektets formål er at øge praksisnær viden og sætte fokus på teknikker, der kan sikre en øget kulstofbinding i grøntsagsproduktionen, samt formidle dette. For at kunne følge udviklingen over tid, sker projektet over 2 år, første år 2021, så den højere kulstofbinding kan registreres.
I projektet gennemføres følgende:

  • Praksisnære forsøg hos to producenter. Her laves demonstration af dyrkningssystemer, herunder etablering af udvalgte, effektive grøngødninger i en stående kultur, hvor konkurrence mellem grøngødning og udvalgte kulturplanter undersøges og afprøves gennem artsvalg og etableringstidspunkt.
  • Måling af effekt i praksis. Herunder, hvor stor en biomasse, der er produceret og hvor meget kulstof, der er opbygget.
  • Faglig og økonomisk opgørelse af kulstofbindingspotentiale i økologiske grøntsagssædskifter hos udvalgte avlere med et mål om at maksimere brug af efterafgrøder og grøngødning i sædskiftet og i den enkelte kultur.
  • Beskrivelse og demonstration af nye dyrkningssystemer og teknikker, der øger kulstofbindingen, herunder etablering af udvalgte efterafgrøder på forland, vandingsspor, og kørespor.
  • Undersøgelse af muligheder for ukrudtsbekæmpelse i systemer med maksimal grøngødning.
  • Teoretisk beregning af forskellige systemers kulstofbinding og strategier, der lever op til nye krav, samt deres klimamæssige effekt.
  • Beregning af økonomiske konsekvenser af de nye strategier.
  • Der udarbejdes en samlet vejledning om emnet med opsamling på ovenstående aktiviteter, så nye teknikker og systemer let kan overskues og økonomi m.m. synliggøres.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Inspirationskatalog:

Inspirationskatalog: Øget kulstofbinding i økologiske grønsager. Inspirationskatalog.

Film:

Efterafgrøder i græskar - erfaringer fra Skiftekær Økologi. Film om undersåning af efterafgrøder i hokkaido.

Webinarer: 

Webinar: Grøngødning i et grøntsagssædskifte. Annonce for webinar. Webinaret giver inspiration til nye dyrkningssystemer med grøngødning, der forbedrer kulstofbindingen i den økologiske grøntsagsproduktion.

Webinar: Grøngødning i et grøntsagssædskifte. Youtube-video om grøngødning i et grøntsagssædskifte.

Præsentationer:

Præsentation: Grøngødning i et grøntsagssædskifte. Powerpoint-præsentation om grøngødning i et grøntsagssædskifte.

Præsentation: Winter legumes as green manure. Powerpoint præsentation om brugen af vinterbælgplanter som grøngødning af Martin Koller fra Schweiz.

Artikler og nyhedsbreve:

Grøngødning i et grønsagssædskifte. Webinar. Annonce for webinar i HortiAdvices Nyhedsbrev 28. november.

Efterafgrøder kan også dyrkes sammen med græskar. Artikel Økologisk Nu.

Øg kulstofbindingen i grøntsagssædskiftet. Nyhed icoel.dk.

Artikel: Nyt katalog skal inspirere til kulstofbinding i grønsager. Artikel til nyhedsbrev til innovationsbidragsydere hos Landbrug & Fødevarer.

Opslag på sociale medier:

Efterafgrøder i græskar. Facebook-opslag om undersåning af efterafgrøder i hokkaido.

Grøngødning til grøntsager. Facebook opslag om grøngødning i grøntsagssædskifte.