Tannin som naturlig metanhæmmer i kvægbrug (ECOCO2W)

Introduktion

Det primære formål i projektet er at udvikle et nyt fodringskoncept til kvæg ved brug tanninekstrakt fra pil og hamp som bioaktivt foderadditiv til at reducere enterisk metanemission med en forventning om ca. 30 % reduktion.

Desuden reduceres ammoniak- og metanemission fra gødning. Forskellige arter af pil og hamp screenes i et dosis-responsforsøg med måling af metanproduktion in vitro og derefter videre test af effekter ved køer i respirationskamre, hvor emission og produktivitet kan måles inklusiv den forventede positive effekt på protein- og energiudnyttelse. De præcise doser af tannin vil beskytte en del af proteinet fra nedbrydning i vommen. Sideeffekter dokumenteres ligeledes herunder inhiberingen af mikrorganismer i gødning og lavere N-udskillelse i urin med mindre ammoniakfordampning til følge. Endelig videreudvikles forretningsmodellen for hele konceptet efter optimering af hele kæden fra planteproduktion til raffinering af foderadditiv til mælkeproduktion på baggrund af en undersøgelse af de økonomiske effekter ved de forskellige muligheder herunder også sideeffekter som f.eks. produktion af et økologisk strøelsesprodukt eller andre materialer ud fra presseresten efter raffinering af pil og hamp.

De strategiske mål som imødegås i projektet er 1) Klima og miljø 2) Økologisk landbrug som levevej og 3) Biodiversitet. Dette sker via brug af tannin fra lokalt dyrkede planter til reduktion af metan og ammoniakemission vha. lokal og mere divers planteproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Læs folder om ECOCO2W

Læs mere om ECOCO2W på ICROFs hjemmeside

Artikel på au.dk: Grøn pil og hamp bliver måske ’det nye sort’ for økologiske køer

Artikel i Landbrugsavisen: Lovende metan-virkemidler for økologer.