Den hele bedrift -  bæredygtighedsrapportering for økologiske bedrifter

Introduktion

Der er et akut behov for en national og ensrettet indsats i forhold til at guide de økologiske bedrifter til at udarbejde en relevant og retvisende bæredygtighedsrapport (ESG-rapport). Der skal sikres relevant fortolkning af rammedirektiverne under danske forhold, inklusiv de kommende sektorspecifikke krav. Rapportens indhold skal kunne sammenlignes på tværs af bedrifter. Det kræver udvikling af en skabelon til afrapportering baseret på målbare indikatorer for bæredygtighed. Udviklingen skal ske i samarbejde med andre relevante aktører på området.

Rammedirektiverne er udarbejdet, og de skal kombineres med de nationale politiske målsætninger, men der er langt fra de tunge rapporter fra EU til forståelsen af, hvad det betyder på den enkelte bedrift.

Bæredygtighedsdokumentation inkluderer afrapportering på tre overordnede områder: Miljø (E), Socialt ansvar (S), og Governance (G). Deraf navnet ESG-rapport. Behovet for at forstå, hvad disse rammedirektiver betyder for den enkelte bedrift er stor, samt at vide hvornår noget skal dokumenteres eller foreløbig kan udelades. Derfor vil projektet være et samarbejde imellem landbrugets centrale aktører. Projektet vil arbejde med tre overordnede indsatser: Fortolkning, udvikling og uddannelse.

I projektet opnås følgende effekter: 

  1. Udvikling af én fælles skabelon til ESG-afrapportering for hele landbruget.
  2. Udvikling og ensretning af relevante og målbare indikatorer til E, S og G.
  3. Uddannelse af bedriftsejere og rådgivere. 

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.