Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer

Introduktion

Formålet er at skabe en rentabel og klimavenlig økologisk produktion af plantebaserede fødevarer, som udmærker sig ved at være uafhængig af husdyrproduktionen. Målet er at afprøve plantebaserede gødninger samt at udforme plantebaseret sædskifte og gødningsplan som grundlag for at beregne klimabelastning og økonomi i et plantebaseret system, uafhængigt af husdyr.

Aktiviteterne i 2022 er fordelt på to arbejdspakker. I første arbejdspakke undersøges forbrugernes holdning til plantebaserede gødninger, og i hvor høj grad det er en type produktion, som de er villige til at betale mere for, når de køber økologiske, plantebaserede fødevarer. Undersøgelsen skal også afklare, om der er forskelle imellem forbrugere med forskellig diæt og i forskellige aldersgrupper. I arbejdspakke 2 påbegyndes gødningsforsøg med plantebaserede gødninger, for eksempel kløverekstrakt, have-/parkaffald og recirkuleret plantebaseret madaffald, for at belyse og dokumentere deres effekt på udbytte, jordfrugtbarhed samt næringsstof- og kulstofbalance. Gødningsforsøget indeholder også et gyllegødet og et ugødet led for at sammenligne effekten med anden praksis.

Projektet vil bidrage til udviklingen af økologiske, plantebaserede fødevarer, som er produceret plantebaseret fra jord til bord. Dette repræsenterer et indtil videre uudforsket marked, og denne type produktion repræsenterer en nicheproduktion til et specifikt forbrugersegment, som forventes at ville betale en merpris for produkter fra plantebaserede systemer. Projektet forventes også at bidrage til en klimaeffekt. Da økologisk produktion af plantebaserede fødevarer med plantebaserede gødninger ikke kræver handels- eller husdyrgødning, bortfalder den indirekte udledning fra import af gødning. Projektet forventes at bidrage til reduktionen af klimagasudledning på op til 0,7 tons CO2-ækvivalenter pr. forbruger pr. år, der skifter til plantebaseret kost.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikel om forbrugers holdning til plantebaseret gødning i to forskellige udgivelser. Artikel udgivet på icoel.dk.

Artikel om plantebaserede sædskifter i særudgivelse: Klimaoptimeret Planteproduktion.

Linkedin opslag om debatarrangment om unges holdning til mad og klima på Madens Folkemøde.

NOTAT: Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer, sædskifter, af Sven Hermansen, oktober 2022

Rapport Rybner Analyse: Forbrugeres holdning til plantebaseret gødning. 

Afrappotering og beskrivelse af forsøg, resultater og konklusioner i Landsforsøgene 2022.

Markvandring of præsentation af forsøg samt aktiviteter i projektet. Konsulenter fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug giver dig indblik i arbejdet med at afprøve plantebaserede gødninger, afprøvning af nye arter og metoder til efterafgrøder samt bekæmpelse af vanskeligt ukrudt. Dennis Weigel Pedersen fortæller om udvælgelsen, erfaringer og perspektiverne i nye arter til efterafgrøder. Forsøg med eksperimentelle og eksisterende plantebaseret gødning bliver præsenteret af Morten W. Vestenaa, som også fortæller om perspektiverne i forhold til nye gødningskilder og fremtidens forbrugere.

Deltagelse i debat om fremtidens fødevarer inklusiv formidling af mulige gevinster ved plantebaserede gødninger.

Forsøgsplan - Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer. Formål: At undersøge hvordan forskellige typer af plantebaserede gødninger påvirker udbyttet i økologisk havre