Omlægningstjek viden og kompetencer

Introduktion

Projektets formål er at sikre beslutningsgrundlag og kompetenceniveau hos landmænd, der planlægger at lægge om til økologi, eller som allerede er omlagt og gerne vil videreudvikle deres økologiske bedrifter.

Målet er at opnå dette gennem tilbud om omlægningstjek, fastholdelses- og udviklingstjek, biodiversitetstjek, lokale informationsmøder, netværksmøder og landsdækkende temamøder for nyere økologer.

Projektet vil bidrage til gennemførelse af 445 omlægningstjek hos interesserede konventionelle landmænd; derudover vil der blive tilbudt gennemførelse af 100 fastholdelses- og udviklingstjek, hvor der er fokus på eksisterende økologiske jordbrug med behov for en produktionsmæssig og/eller økonomisk gennemgang. I 2022 vil der være fokus på udfasningen af konventionel husdyrgødning. Der udbydes 20-25 Biodiversitetstjek som en del af Bæredygtighedspuljen med fokus på at øge biodiversiteten med udgangspunkt i naturtyper på landbruget. Endelig skal projektet gøre det muligt at tilbyde lokale informationsmøder og netværksaktiviteter for gruppen af interesserede og nyere økologiske landmænd. Der forventes gennemført op til 25 møder. De landmænd, der indenfor de seneste år har omlagt til økologisk drift, vil gennem projektet få tilbud om at deltage i et fagligt netværk sammen med andre, nyere økologiske landmænd. Der er et behov for, at nye økologiske landmænd får en forståelse af de økologiske principper. Vi vil med udbud af 8 til 10 temamøder på landsplan sikre den nødvendige kompetenceopbygning.

Effekten vil være, at omkring 50 % af de landbrug, der modtager et omlægningstjek, lægger om til økologi. Derudover er der en effekt af at tilbyde fastholdelses- og udviklingstjek. Endelig forventes effekten af de gennemførte informationsmøder med henholdsvis generel viden og specifik viden om økologiske udfordringer for økologiske landmænd at øge det generelle kompetenceniveau.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler

Halvdelen vil lægge om til økologi efter omlægningstjek. Artikel i Landbrugsavisen.

Hvad er et omlægningstjek? Faktaark.

Landmænd er glade for omlægningstjek. Artikel på icoel.dk

Vordingborg, omlægningstjek skal give mere økologi. Artikel.

Danske Kommuner - samarbejde skal give mere økologi. Artikel.

Sociale medier

Nye muligheder for økologisk landbrug. Opslag på Innovationscenter for økologisk landbrugs facebookside.

Informations og netværksmøder

Informations- og netværksmøde d. 25. februar 2022

Informations- og netværksmøde d. 8. juni 2022

Informations- og netværksmøde d. 21. juni 2022

Informations- og netværksmøde d. 27. juli 2022

Informations- og netværksmøde d. 18. oktober 2022

Informations- og netværksmøde d. 25. oktober 2022

Informations- og netværksmøde d. 26. oktober 2022

Informations- og netværksmøde d. 16. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 16. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 16. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 23. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 29. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 30. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 30. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 30. november 2022

Informations- og netværksmøde d. 1. december 2022

Informations- og netværksmøde d. 7. december 2022

Informations- og netværksmøde 15. december 2022

Temamøder

Temamøde d. 20. september 2022

Temamøde d. 16. november 2022

Temamøde d. 18. november 2022