Danske øko-nødder

Introduktion

Formålet er at skabe grundlag for etablering af mere nøddeproduktion i det økologiske landbrug for at imødekomme en øget efterspørgsel, når flere forbrugere skifter til mere plantebaseret kost.

Målet er at indsamle og formidle viden om en økonomisk og bæredygtig økologisk nøddeproduktion, der kan bidrage til biodiversitet, kulstofbinding og dyrevelfærd i en rentabel økologisk nicheproduktion. I projektet indsamles viden gennem litteraturstudie, fra eksperter og erfarne nøddeplantageejere i Danmark og EU. Målet er at udpege nøddearter og -sorter, som er optimale for dyrkning under de nuværende og ændrede klimatiske forhold i Danmark, samt at kortlægge optimale systemdesign for nøddeproduktion i kombination med andre produktionsgrene. Projektet vil desuden undersøge markedet for nødder, herunder hvilke krav til mængde og kvalitet, der måtte være og som skal imødekommes af producenterne for at kunne konkurrere med importerede nødder. Der udarbejdes cases med eksempler på beslutningsgrundlag for økologiske producenter, der ønsker at undersøge muligheden og økonomi for etablering af nøddeproduktion. Der tages udgangspunkt i eksempler fra gårdbutik og ved leverance til grossist. Der beskrives desuden muligheder for kombination af nøddeproduktion med andre landbrugsgrene. Der produceres en film, hvor landmænd kan få mulighed for at høre om andres erfaringer med økologisk nøddeproduktion og integreret nødde-, husdyr- eller planteproduktion, samt erfaringer med afsætning. Derudover formidles viden fra projektet løbende gennem både Økologisk Landsforenings og Innovationscenter for Økologisk Landbrugs kommunikationskanaler, sociale medier samt i det nationale skovlandbrugsnetværk.

Projektets effekt forventes at skabe fokus på mulighederne for at etablere dansk økologisk nøddeproduktion. Projektet vil også vise, om det er muligt at afsætte produkterne herhjemme og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel på naturligt, plantebaseret kost, som blandt andet er et resultat af den stigende interesse for mere klimavenlige fødevarer.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Katalog: Økologiske nødder

Anbefaling af arter og sorter, markedsanalyse og casebeskrivelser af nøddeproduktioner i Danmark.

Læs katalog Økologiske nødder

Artikler

Nødder er højværdiafgrøde med positive sidegevinster. Hvert år importerer Danmark tonsvis af økologiske hasselnødder, valnødder og mandler. Den hjemlige produktion er begrænset, men sådan behøver det måske ikke være fremover, for det danske klima egner sig godt til nøddeproduktion.

Forening vil bruge valnøddetræer som våben mod naturkriserne. Artikel på Økologisk Nu.

Præsentationer

Projekt præsenteret på netværksmøde for skovlandbrug.

Projekt præsenteret til åbent hus.

Sociale medier

Facebookopslag i 2022.

Film

Erfaringer med danske økologiske valnødder

Lars Olesen fra Hesle Nygaard fik en valnøddeplantage ved lidt af en tilfældighed, men nu er han en af de få avlere af økologiske valnødder i Danmark. Hør om hans erfaringer med produktionen og Innovationscenter for Økologisk Landbrugs arbejde med at undersøge potentialet for økologisk nøddeproduktion i Danmark i videoen her.

Screenshot.

Lær hvordan du planter et træ

Skovlandbrug kan være vejen frem for et mere klimavenligt landbrug. En god etablering af træerne er helt afgørende, for deres overlevelse og vækst. I videoen her viser Julie Rohde Birk fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug, hvad du skal være opmærksom på, når du planter et træ. Se videoen her.

Screenshot.

Nøddeproduktion i Danmark

Vi bør dyrke flere nødder i Danmark. Det mener den engelske nøddeekspert Martin Crawford. Se mere i denne video, hvor han også giver et par tips til, hvordan vi kan dyrke flere nødder i det danske klima og dermed få flere lokalt producerede fødevarer. Se videoen her.

Screenshot.

Træer kan påvirke økologisk landbrug positivt

Træer har forskellige effekter, som vi gerne vil udnytte i landbruget. Hør projektleder Julie Rohde Birk fortælle, hvilke effekter træerne har. Se videoen her.

Screenshot.

Virksomhedsbesøg i England

Skovlandbrug, nøddeproduktion og græskød i England 2. - 5. oktober 2022. Skovlandbrugsfaglig tur til England med præsentation af erfaringer fra nogle af de mest vidende og garvede skovlandbrugere i vores geografiske nærområde. Virksomhedsbesøg hos Wakelyns, Whitehall og Harvest Barn, Martin Crawford, Helen Browning Organics, og Knepp Estate.

Se program