Skovfjer – Økologisk fjerkræhold kombineret med skovlandbrug

Introduktion

Formålet er at integrere økologisk, mobil fjerkræproduktion med skovlandbrug og dermed bidrage til udviklingen af et system, der understøtter miljø, biodiversitet og dyrevelfærd. Hvilket i sidste ende kan øge producentens indtjening, da forbrugernes interesse for skovlandbrugsprodukter forventes at øge.

Projektets aktiviteter udføres i tre arbejdspakker.

1) Vidensindsamling; Der udføres en vidensindsamling fra litteratur, tidligere og nuværende projekter. Der laves også en erfaringsindsamling fra fjerkræproducenter med mobile stalde samt et virksomhedsbesøg hos skovlandbrug i udlandet.

2) Dataindsamling og udvikling; For at udvikle et systemdesign for fjerkræ og skovlandbrug, skal der produceres data og viden på effekten af samgræsning, brug af udeareal og indtag af vegetation i dansk kontekst i denne arbejdspakke.

3) Formidlingsaktiviteter; Projektresultater formidles løbende via artikler, en video fra virksomhedsbesøget og afslutningsvis en Best practice guide. Udover det, vil der i slutningen af projektet afholdes et ERFA-/workshop-møde for mobile producenter samt interessenter i skovlandbrug.

Projektet forventes at kunne forbedre biodiversiteten i den økologiske fjerkræproduktion samtidigt med at øge indtjeningen fra landbrugsarealet grundet forbrugernes interesse i dyrevelfærd og skovlandbrugsprodukter. Den øgede dyrevelfærd i et dyrkningssystem med træer kan sænke hønernes foderindtag og derved klimaaftryk.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.