Stribedyrkning i økologisk planteavl

Introduktion

Formålet er at styrke økologisk planteavl gennem funktionel biodiversitet. Dette gør både den enkelte afgrøde og det samlede system mere robust, hvorved der kan opnås højere og mere stabile udbytter. Målet er at afprøve forskellige versioner af stribedyrkning tilpasset dansk økologisk jordbrug, der kan bidrage til opbygning af robuste populationer af nyttedyr og øget modstandskraft imod sygdomme.

Projektet vil, efter at have analyseret allerede eksisterende erfaringer fra udlandet i delopgave 1, målrette registreringer af effekter på stribedyrkede sædskifter i forsøgsplatforme, delopgave 2. Samt på etablerede striber i to marker hos økologiske landmænd, som vil fungere som forsøgsværter, delopgave 3. Resultaterne fra delopgave 1 vil blive fortolket og implementeret i aktiviteterne i delopgave 2 og 3.Dyrkning i striber skal afprøves i praksis med udgangspunkt i det bedst mulige teoretiske grundlag. Det betyder, at der vil blive arbejdet både med videnskabelig litteratur og praktiske erfaringer fra landmænd og forsøgsfolk. Der skal arbejdes med afgrødekombinationer, fysisk udformning af striber og stribebredde og ikke mindst, konkrete udfordringer ved at arbejde i smalle striber med moderne landbrugsmaskiner. Vigtige forventede effekter på mikroklima, jordfrugtbarhed, klimagasudledning og landskabsværdi, undersøges overordnet, da der ikke er mulighed for at gå i dybden med de komplekse sammenhænge i dette projekt.

Effekterne af projektet vil være en forbedret viden om muligheder for brug af funktionel biodiversitet i økologisk dyrkede marker, som vil forbedre baggrunden for rådgivning og beslutningsstøtte, baseret på danske undersøgelse og fakta om sygdom, skadedyr og foreløbige cost-benefit-analyser til vurdering af potentialet af stribedyrkning som dyrkningssystem.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

LI side: Økologiske landsforsøg 2021
Side som samler info og viden fra landsforsøgene.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med stribedyrkning ved Lemvig.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med stribedyrkning ved Lemvig.

Nyheder med stribedyrkning og biodiversitet
Nyheder på ICOELs hjemmeside omkring stribedyrkning og biodiversitet.

Status på stribedyrkning
Beskrivelse af statussen på økologisk stribedyrkning.

Flyer om stribedyrkning generelt
Flyer til økokongressen og andre arrangementer.

Er du nysgerrig på stribedyrkning?
Tilmeldingspostkort til inspirationsnetværk.

Markrobotter og stribedyrkning
Artikel til fagbladet MARK.