AgroFossilFree

Introduktion

Hovedformålet med AgroFossilFree er at bane vejen mod et fossilfrit EU-landbrug. Der fokuseres på:

  • de-fossiliseret EU-landbrug (minimun fossil energiafhængighed)
  • mere effektiv energiudnyttelse
  • optimeret landbrugsproduktion
  • reducerede drivhusgasemissioner
  • øge de økonomiske, agronomiske og miljømæssige fordele

Projektet består af seks arbejdspakker, hvor de første fire fokuserer på kerneaktiviteterne, og de sidste to er formidling og kommunikation.

 

Læs mere:

Mål – AgroFossilFree

Projektstruktur – AgroFossilFree

Leverancer – AgroFossilFree

EU projektet er søgt hjem til SEGES, men overdrages nu til Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Projektresultater

AgroFossilFree
Hjemmeside.

AgroFossilFree H2020 projekt
Facebook.

Newsletter
Click and subscribe.

Nye teknologier skal gøre landbruget fossilfrit
AU presse.

AGENERGY PLATFORM
Link til den danske AGENERGY platform.