Forum Østergaard v./Bjarne Larsen

Bjarne Larsens økologiske stude afgræsser kløvergræsmarker i plantesædskiftet og holder engene lysåbne. Dyrene indgår på en logisk måde i kredsløbet og bringer næringsstofterne rundt i sædskiftet fra enge til agerjord samtidig med at de bliver til godt kød.