Udgivet 19.09.2018

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Få inspiration til natursamarbejde

Er du motiveret for at komme i gang med at skabe mere natur og biodiversitet på dine marker? Så har vi lavet et inspirationskatalog til dig, der vil i gang i dag.

Samarbejde har en evne til at motivere os til at gøre en ekstra indsats, og fastholder vores interesse for dét, vi samarbejder om. Når vi hjælpes ad, kan vi udrette store ting og gøre en større forskel for naturen, end det er muligt på egen hånd. Vi har udarbejdet et nyt inspirationskatalog som en del af projekt Mere natur i agerlandet – Effektivt natursamarbejde.

I projektet har vi fundet gode eksempler på samarbejde om naturpleje mellem landmænd og privatpersoner, kommuner, foreninger og andre, der har en interesse i naturen. Vi håber, at fortællingerne vil inspirere landmænd, borgere og kommuner til at indgå i flere samarbejder om den fælles opgave, vi har for vores natur.

I Danmark har vi cirka 343.000 hektar naturarealer, der er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens §3. Mange af dem kræver en form for pleje for at sikre dem som habitat for de dyr og planter, der er tilknyttet naturtypen. Omkring halvdelen plejes i dag mangelfuldt eller slet ikke, men fremtiden ser lys ud, for overalt i landet dukker nye og spændende plejeprojekter op. Og rigtig mange af dem som samarbejder mellem mennesker, som har det til fælles, at de tror på, at mere og bedre natur er indsatsen værd.

Nogle af de erfaringer, der oftest er gået igen i løbet af de mange interviews, er den udbredte vilje til at samarbejde, når opgaven er natur. Om det er landmanden, der bliver spurgt om lov til at registrere fredede flagermus på hans grund, lodsejerne, hvis jorder man gerne vil samhegne eller kommunen, hvis hjælp man gerne vil have til etablering af græsningslaug, opleves der opbakning til det gode samarbejde.

Der er behov for, at vi skaber plads til naturen, så lad os omfavne potentialet i det store naturengagement, der findes overalt i landet, og sammen bruge det til at nå målene om fremgang for den danske biodiversitet.
Med inspirationskataloget håber vi at inspirere flere til at samarbejde om de naturopgaver, der ligger forude.

Kataloget er opdelt i en række cases, der repræsenterer forskellige samarbejdsmuligheder. Hver case er beskrevet med opbygning af, og rammer for samarbejdet, fakta og gode råd fra samarbejdspartnerne. Hver case er dernæst beskrevet i artikelform for en mere dybdegående forståelse af samarbejdet.

Find hele kataloget og læs de 10 cases.

Bier bidrager til biodiversitet.
Foto: Marendine Krainert Ladegaard/Økologisk Landsforening