Udgivet 04.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

RISE - et redskab til landmænd, der arbejder med bæredygtighed

Et redskab til landmænd der arbejder med bæredygtighed på bedriften

Der er med god grund stigende fokus på bæredygtighed i samfundet. Særligt inden for landbruget er der brug for at synliggøre og arbejde på at fremme bæredygtighed i produktionen. En RISE-analyse kan bidrage til overblik og retning.

RISE (Response Inducing Sustainability Evaluation) er et internationalt anerkendt værktøj, som fokuserer på 10 væsentlige emner i forhold til bæredygtig landbrugsproduktion. En bæredygtig bedrift arbejder i helheder, hvor både mennesker, økonomi, miljø og samfund er med i regnestykket. RISE-analysen giver en omfattende gennemgang og vurdering af hele bedriften, måler graden af bæredygtighed, og giver konkrete forslag til hvordan, landmanden kan styrke den.

De 10 fokusområder

Bæredygtighedsanalysen er en omfattende gennemgang og vurdering af hele bedriften med fokus på bæredygtighed. En RISE-analyse måler konkret på disse 10 fokusområder:

  • Jord
  • Husdyr
  • Næringsstoffer og miljøbeskyttelse
  • Vand
  • Energi og klima
  • Biodiversitet
  • Livskvalitet
  • Arbejdsvilkår
  • Økonomi
  • Driftsledelse

Hvert fokusområde inkluderer nogle indikatorer, som på den ene eller anden måde bidrager til at vurdere enkelt elementers grad af bæredygtighed.

Bæredygtighedsrapporten giver overblik

På baggrund af RISE-analysen udarbejdes en udførlig rapport, der beskriver bæredygtigheden på bedriften. Rapporten indeholder blandt andet et ”spindelvæv”, som giver et visuelt overblik over graden af bæredygtighed på bedriften, og indikerer hvilke områder der kan arbejdes med for at forbedre graden af bæredygtighed.

Jo tættere den hvide streg er på yderkanten, jo mere bæredygtig er bedriften.

Handlingsplan gør bæredygtighedsarbejdet konkret

På baggrund af RISE-analysen udarbejdes der en handlingsplan. Med handlingsplanen går bæredygtighedsarbejdet fra at være et diffust begreb til at fokusere på konkrete optimeringsforslag for bedriften.

Handlingsplanen kommer hele vejen rundt om bedriften, og den giver optimeringsforslag til alt fra livskvalitet for ejer, driftsleder og de ansatte over dyrkning af jorden til bedriftens økonomi.

Man får både bud på de små ting, der kan ændres uden omkostninger og på mere omfattende tiltag, som kan kræve større investeringer.

Bæredygtighed i indkøbskurven

Hos nogle forbrugere er biodiversitet og bæredygtighed et købsargument, og for dem handler det ikke nødvendigvis om hvor bæredygtig, den ene bedrift er lige nu i forhold til den anden, men derimod om, at landmanden gør en indsats for at fremme bedriftens bæredygtighed, og at der er et generelt fokus på at øge bæredygtigheden, hvor det er muligt inden for de rammer, landmanden har indflydelse på.

En RISE-analyse er et øjebliksbillede af bæredygtigheden. Handlingsplanen peger derimod fremad og er et værktøj, der skal følges op på. RISE er ikke et stempel, så man kan tage en merpris for sine varer, men er et signal om, at man arbejder seriøst med bæredygtighed og udfører tiltag på bedriften, der forbedrer denne.

Bæredygtighed hos landbrugeren selv

Et godt arbejdsmiljø med stor arbejdsglæde og trivsel på bedriften vil for driftsledere og medarbejdere blandt andet resultere i færre sygedage og bedre fastholdelse af gode, kvalificerede medarbejdere. Dette har selvsagt stor værdi rent menneskeligt men også for bundlinjen. Derfor er parametre som Arbejdsvilkår, Livskvalitet, Økonomi og Bedriftsledelse vigtige elementer i en RISE-analyse. En RISE-analyse kan således også være en øjenåbner indadtil, og igangsætte tiltag som én-til-én-samtaler mellem driftsleder og medarbejdere, der tager temperaturen på medarbejdernes trivsel.

RISE

Fokusområder og indikatorer i RISE