Udgivet 17.08.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Polen: Landmand har udviklet kombi-maskine til reduceret jordbearbejdning og såning

EU-projektet Agro Fossil Free har set på, hvordan landbruget kan udlede færre drivhusgasser. Polsk landmand har udviklet maskine, der både sparer energi og giver mindre lattergasudledning.

I Polen har landmanden Marcin Gryn selv været med til at udvikle en kombi-maskine, der både kan harve og så. Han sparer energi, når han skal køre færre gange, samtidig med at den reducerede jordbearbejdning giver mindre tryk på jorden og en mindre lattergasudledning. Hans maskine er mindre end tilsvarende maskiner på det danske marked, og dens størrelse er velegnet til små landbrug, landbrug med stejle marker og landbrug med grønsagsproduktion. 

Læs artikel og se video om erfaringerne hos den polske landmand (artikel er på engelsk, og video er på polsk, men du kan vælge engelske undertekster).

Foto: Agro Fossil Free

Den polske landmand er med i EU-projektet Agro Fossil Free, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug også er en del af. Det treårige EU-projekt kører på tværs af økologisk og konventionelt landbrug i otte EU-lande. Projektets formål er at afdække, hvilke løsninger og teknikker landmænd kan bruge til at nedsætte energiforbruget og udlede færre drivhusgasser.

Se projektets platform med beskrivelse af lignende maskiner, der kan reducere energiforbruget i landbruget.