Udgivet 10.08.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Italien: Landmand satser stort på vedvarende energi

Italiensk landmand er i front med biogas og solceller som energikilder i sin produktion.

I Italien dyrker landmanden Giovanni Musini 500 ha og har egen biogasproduktion og eget solcelleanlæg, der producerer vedvarende energi, som han bruger både i sin husdyrproduktion og sin vinproduktion. Han dyrker vindruer til proseco og har kvæg, hvor han bruger varmepumper til at køle staldene. De nyeste solcelleanlæg på farmen er mobile, dvs. at de drejer sig efter solen, hvilket giver mulighed for at holde et godt græsdække under solcellerne. Det gode græsudbytte har igen givet mulighed for at samarbejde med en fåreavler, der lader sine dyr afgræsse området - dyrene nyder godt af skyggen og græsset under.  

Samtidig driver han præcisionslandbrug med brug af satellitter og overvåger jordens frugtbarhed via analyser og jordcensorer. 
Læs mere om den italienske landmands erfaringer (artikel er på engelsk, og video er på italiensk, men du kan vælge engelske undertekster).

Foto: Agro Fossil Free

Den italienske landmand er med i EU-projektet Agro Fossil Free, som Innovationscenter for Økologisk Landbrug også er en del af. Det treårige EU-projekt kører på tværs af økologisk og konventionelt landbrug i otte EU-lande. Projektets formål er at afdække, hvilke løsninger og teknikker landmænd kan bruge til at nedsætte energiforbruget og udlede færre drivhusgasser. 

I Danmark arbejder bl.a. Aarhus Universitet med mobile solcelleanlæg, især med fokus på at kombinere solcelleanlæg med planteproduktion. Aarhus Universitet er bl.a. med i et projekt med støtte fra Innovationsfonden, og her kan du læse mere om de danske erfaringer fra dansk forskning: 
Fremtidens solparker skal dyrke både afgrøder og energi (au.dk)

Du kan også finde flere beskrivelser af tekniske løsninger på Agro Fossil Frees platform AgEnergy