Udgivet 07.09.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Irland: Økologisk oksekød har lavere klimabelastning

Produktion af økologisk oksekød har lavere klimabelastning pr. hektar end konventionelt i en irsk undersøgelse. Medregnes kulstoflagring, er klimaaftrykket også lavere pr. kg kød.

Økologisk produktion af oksekød har en lavere påvirkning af klimaet pr. arealenhed end konventionel produktion, men samtidig også en betydeligt lavere produktion pr. hektar. 

Det finder et irsk projekt, som har regnet på miljø- og klimapåvirkningen af forskellige græsbaserede systemer med mælke- og kødproduktion.

Modelberegningerne er baseret på data fra årene 2017-2019 og brugte LCA-princippet, som medregner alle belastninger fra input som foder, energi og råvarer og frem til, at mælk og kød forlader ejendommen.

I forhold til konventionel produktion var klimabelastningen pr. hektar cirka 20 procent lavere ved økologisk kødproduktion, men samtidig faldt produktionen af oksekød til salg fra 241 til 190 kilo pr. hektar.

CO2-lagringen var 27 procent højere i det økologiske system, og det betød, at den samlede klimabelastning også var lavere pr. kg produceret økologisk oksekød, fremgår det af en artikel i Resources, Environment and Sustainability:

Environmental impact of grass-based cattle farms: A life cycle assessment of nature-based diversification scenarios - ScienceDirect