Udgivet 31.05.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tørke - Få overblik over fodersituation og de nødvendige tilpasninger

Når der er tørke er det helt afgørende at have ekstra fokus på foderforsyningen til dyrene.

Lav et krisefoderbudget

Det er vigtigt at få overblik over fodersituationen for ca. et år frem i tiden. 

Lav et krisefoderbudget, hvor følgende parametre indgår:

 • Grovfoderkravet beregnes for besætningen 
  • For køer over 3 mdr. fra kælvning skal grovfoderkravet være på mindst 60 % 
  • For køer 0-3 mdr. efter kælvning skal grovfoderkravet være på mindst 50 % 
 • Nye og eventuelle gamle beholdninger er målt op – og kvaliteten er analyseret 
 • Gennemgå de enkelte marker for at prioritere vanding og vurder, hvor meget der kan forventes at kunne bjærges af grovfoder 
 • Vurder behovet for at skaffe mere grovfoder så grovfoderprocenten kan opfyldes
 • Hvis der er behov for at skaffe mere grovfoder, så er der 2 muligheder:
  • Undersøg om det er muligt at købe noget
  • Så efterafgrøder, som kan bruges som grovfoder
 • Vurder hvilke alternative afgrøder, der kan være/blive aktuelle at så, og hvilke udbytter der kan forventes
 • Vikker, korn, græs i blandinger til grønsæd kan etableres hen over sommeren, når jorden er vædet godt op igen
 • Nye kløvergræsudlæg, evt. med dæksæd af vikker, kan etableres i løbet af august. Bladrandbiller kan være et problem ved for tidlig etablering 
 • Vurder om besætningen skal reduceres for at opfylde grovfoderkravet. Her er det relevant at regne på, om det økonomisk bedst kan betale sig at reducere besætningen fremfor at indkøbe tilskudsfoder med grovfoder i

Afgræsning med kvæg – reducer evt. afgræsningsarealet

Kommer man som kvægbruger i en situation, hvor der ikke er vækst i afgræsningsmarkerne, kan det forsvares at reducere arealet til en enkelt indhegning, eventuelt med fri adgang til stald og foderbord. Hvis væksten er standset af tørken, vil fortsat afgræsning reducere eller ødelægge muligheden for ny græsvækst, når det begynder at regne igen.

Ændringer og afvigelser fra praksis skal altid noteres i logbogen med dato, årsag og handling. 
Se reglerne for økologiske kreaturers adgang til græsning i græsningsperioden (lbst.dk)

Grovfoderbeholdningerne i 2023 er kritisk lave

Grovfoderopgørelse i starten af 2023 viser, at grovfoderbeholdningerne på de økologiske mælkebedrifter, i gennemsnit  var på samme niveau, som de var ved udgangen af tørkeåret 2018. Det var kritisk lavt og mange steder var mælkeproducenterne nødt til at tage hul på det 1. slæt græs, der netop var ensileret. 

Grovfoderforsyningen i vinteren 2023/24 kan derfor blive meget udfordret, hvis grovfoderudbyttet ved høsten i 2023 ikke er tilstrækkelig til at opbygge lagrene.

Roepiller og grønpiller kan erstatte noget afgræsning

Grovvarebranchen fortæller, at der er mulighed for at fremskaffe økologiske roepiller og grønpiller. De fodermidler indgår i beregningen af grovfodertørstof, og derfor kan de afbøde nogle af konsekvenserne af reduceret græsfodring. 

Det ser ikke umiddelbart ud til, at det kommer ud som standardblandinger, så det er vigtigt at du som mælkeproducent ser på de mulige scenarier sammen med din rådgiver, og derefter henvender dig til din grovvaresælger for at finde den bedste løsning.

 

Generelle råd til kvægbrugere i en tørkesituation (landbrugsinfo)