Udgivet 29.06.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tørke: Mulighed for at søge dispensation til lavere grovfoderandel

Nu kan du søge dispensation til at reducere grovfoderandelen til økologiske drøvtyggere fra 60 % til 50 %. Inden du går i gang med at fodre med en lavere grovfoderandel, bør du altid sikre dig, at dit mejeri/slagteri tillader en reduceret grovfoderandel.

Du har nu mulighed for at søge om dispensation til at reducere grovfoderandelen til økologiske drøvtyggere fra 60 % til 50 %. Drøvtyggere i de første 3 måneder af laktationen har i forvejen denne mulighed, og det er ikke muligt at nedsætte andelen yderligere i den periode. 

Til forskel fra tørkeåret 2018, hvor der blev givet en generel dispensation, skal du søge om en dispensation og afvente svar på ansøgningen fra Landbrugsstyrelsen, inden du eventuelt går i gang med at fodre efter den. 
Find blanket og en side med spørgsmål og svar på Landbrugsstyrelsens side om Tørke 2023.

Til ansøgningsblanketten skal du vedlægge:

  • Antal drøvtyggere
  • Dit lager af grovfoder
  • Dit behov for grovfoder det kommende år, inkl. en foderplan
  • En oversigt over forskellen mellem dit forventede og reelle udbytte
  • Beregning, der viser, at en nedsættelse af grovfoderandelen er nødvendig


Du kan indsende den udfyldte ansøgningsblanket på mail til Landbrugsstyrelsen: jordbrugskontrol@lbst.dk  eller sende den med post til Landbrugsstyrelsen, Jordbrugskontrol, Team Økologiadministration, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg. Husk at vedlægge din dokumentation.

Du skal afvente, om du får dispensation, før du nedsætter grovfoderandelen. Landbrugsstyrelsen forventer, at du har modtaget svar inden for 7-10 arbejdsdage.

Du skal derudover til enhver tid kunne dokumentere, at det har været nødvendigt for dig at benytte dispensationen. Det vil sige, at du løbende skal ajourføre oversigter over udbytte ved slæt af grovfoder, forbrug af grovfoder i forhold til antallet af drøvtyggere og dine foderplaner.

 

Foto: Sven Hermansen