Udgivet 04.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Prisprognosen for økologisk mælk i 2024 opjusteres med 32 øre/kg

Styrkelsen af markedet de seneste par måneder har medført ændrede forventninger til mælkeprisen i 2024.

I prognosen fra september 2023 forventede SEGES et nogenlunde uændret niveau for mælkeprisen resten af året og gennem 2024. De seneste par måneders styrkelse af markedet har dog medført ændrede forventninger til mælkeprisen i 2024. Der foretages derfor en opjustering af budgetanbefalingen for mælkeprisen i 2024.

Opdateret budgetanbefaling for mælkeprisen i 2024

  • Økologisk mælk: 3,79 kr. pr. kg standardmælk (+32 øre ift. anbefalingen sep. 2023)
  • Konventionel mælk: 3,34 kr. pr. kg standardmælk (+32 øre ift. anbefalingen sep. 2023)

Den opdaterede budgetanbefaling for mælkeprisen i 2024 er 7 øre lavere for økologiske bedrifter i forhold til mælkeprisen i 2023 og 9 øre lavere for konventionelle bedrifter. Det er forudsat, at der vil være prisstigninger i 1. kvartal 2024 og prisfald i 3. kvartal 2024.

Indregn et spænd på 50 øre pr. kg mælk

SEGES anbefaler at regne med et spænd på 50 øre pr. kg mælk i budgetlægningen, hvor et nedre niveau for økologisk mælk vil være ca. 3,55 kr. pr. kg mælk og et øvre niveau på ca. 4,05 kr. pr. kg mælk. 

Markedet er nemlig usikkert i øjeblikket. Efter en periode med nogenlunde stabile priser, hvor der har været en hårfin balance mellem udbud og efterspørgsel, forventer markedet nu en svag underforsyning af mælk de kommende måneder med stigende priser på mejeriprodukter. Den opdaterede prisprognose for mælk er lavet på grundlag af en forventning om en stigning i mælkeprisen i starten af 2024 og en faldende pris i 2. halvår af 2024, som følge af en stabilisering af balancen mellem udbud og efterspørgsel. 

Usikkerhedsfaktorer mht. mælkeprisen er især:

  • lavkonjunkturen i Europa
  • den kinesiske økonomi og import
  • den globale mælkeindvejning
  • krigen i Ukraine

Opdateret budgetanbefaling for mælkepriser i 2024 (pdf 4 s, landbrugsinfo.dk)