Udgivet 18.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Dyrkning af polykulturer – erfaringer

Notatsamling opsamler erfaringer fra projekt, som har undersøgt forskellige blandinger af polykulturer.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har samlet erfaringerne fra 6 landmænd, som har deltaget i projektet ”Det selvforsynende kvægbrug”, i en samlet rapport.

Få indblik og inspiration i det, som er afprøvet i rapporten.

Rapport - Det selvforsynende kvægbrug