Udgivet 08.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vurder økonomien ved ændringer i stald og mark

Brug dette værktøj til at beregne, hvad det betyder økonomisk, hvis du ændrer i dine foder- og markplaner og dine maskiner.

Med værktøjet FMS (Foder-Mark-System) kan du, eventuelt sammen med en rådgiver, vurdere de økonomiske konsekvenser ved forskellige foder- og markplaner samt maskinøkonomi. Både kvæg-, svine- og planteavls-bedrifter kan bruge værktøjet.

Med FMS kan du vurdere økonomien, hvis du overvejer at ændre i dine afgrøder, din foderplan og din maskin-park. Du kan f.eks. beregne, hvad det vil betyder, hvis du som mælkeproducent indsætter mere majs i din foderplan, eller hvis du som planteavler introducerer nye afgrøder og maskiner på din bedrift. På den måde kan du bruge værktøjet som en del af din planlægning. 

Du har mulighed for at deltage i et online kursus om brug af programmet. 

Hent værktøjet og læs mere på landbrugsinfo.dk