Udgivet 01.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Budgetkalkuler og prisudvikling: FarmTal Online

Med værktøjet FarmTal Online kan du bruge budgetkalkulerne til at få et realistisk billede af din produktionsøkonomi.

FarmTal Online er en webportal, hvor du som landmand kan søge oplysninger om historiske priser, prisudvikling og aktuelle oplysninger, der knytter sig til produktionsøkonomi. 
I FarmTal Online indgår en række budgetkalkuler, priser m.m., der gælder for økologisk produktion. 

Gå til FarmTal Online

I værktøjet finder du budgetkalkuler, hvor du kan få et overblik over økonomien i en lang produktionsgrene indenfor såvel planteavl som mælkeproduktion, griseproduktion, og fjerkræ ud fra normtal. Kalkulerne er både beskrevet for økologisk og konventionel produktion og tager højde for forskelle i jordbundstyper og gødningsty-per. 

SEGES Innovation og Innovationscenter for Økologisk Landbrug står bag FarmTal Online. 

Læs mere på landbrugsinfo (kræver login)