Udgivet 10.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Beregn arbejdsbehovet ved markarbejde

Med værktøjet ”Drift 2004” kan du beregne din arbejdstid i marken og dermed dit behov for maskiner.

Ved at bruge regnearket ”Drift 2004” har du mulighed for at estimere, hvor meget tid du kan forvente at skulle bruge i marken. Værktøjet er udviklet af Aarhus Universitet og af ældre dato - men kan stadig hjælpe med et bud på effektiv kapacitet ved en række markopgaver og maskinsæt. Værktøjet er nok særligt relevant ved køb af nye maskiner og planlægning f.eks. i forbindelse med opgaver på landmandsuddannelsen. 

Værktøjet kan være en hjælp til at vurdere dit behov for maskiner, fordi du kan bruge det til at vurdere kapaci-teten af forskellige maskintyper eller maskiner med forskellig størrelse. 

Du kan ændre på en række faktorer i værktøjet, så det kommer til at passe til forholdene på netop din bedrift, og du kan bruge det til at vurdere tiden på de enkelte arbejdsopgaver i marken knyttet til forskellige typer af afgrøder. 

Læs mere og hent værktøjet på landbrugsinfo.dk