Udgivet 18.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Katalog om tiltag, der tilgodeser nyttedyr i marken

Skab en stående hær af skadedyrsbekæmpere ved at give de nyttige nyttedyr gode arbejsforhold i marken.

Et nyt katalog sætter fokus på de konkrete tiltag, der kan sættes i værk på bedriften for at forbedre arbejdsforholdene for nyttedyrene. Nyttedyr er en del af agerlandets fødekæde og er dermed til stede i landbrugslandskabet. De kan reducere populationer af skadedyr, og med målrettet forvaltning af nyttedyrenes arbejde, er det muligt at sikre forebyggende og langsigtede effekter mod skadedyr med naturens egne virkemidler.

I dette katalog kan du læse om, hvordan elementer som levende hegn, insektvolde og andre tiltag gavner nyttedyrene. Herved får du opbygget en god grundviden om, hvordan du kan understøtte robuste populationer af nyttedyr i marken. 

Link til katalog (PDF, 10 sider) 

Foto: Bent Rasmussen

I kataloget i denne artikel finder du en overordnet introduktion til nyttedyr. Du kan også læse meget mere i vores store interaktive katalog om nyttedyr, som grundigt præsenterer de enkelte artsgrupper.

Link til interaktivt katalog (online)

Kataloget er produceret i projektet Ny og opdateret viden klar til brug i landbruget, som er finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug.