Udgivet 22.11.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologi kan bidrage til mindre klimabelastning fra landbruget

På nogle områder kan økologi være en vej til mindre udledning af drivhusgasser.

Forskning i livscyklus for fødevarer viser, at klimaaftrykket fra økologiske og konventionelle fødevarer pt. er på ca. samme niveau. Hverken økologiske eller konventionelle landbrug i Danmark er i mål i forhold til klimaet. Begge systemer skal derfor sænke klimabelastningen betragteligt.

Der er en række direkte og indirekte grunde til, at økologi kan være med til at sænke klimabelastningen fra landbruget.

  • Der anvendes ikke energikrævende hjælpestoffer som kunstgødning og syntetiske pesticider.
  • Der er færre husdyr pr. hektar, dvs. en bedre balance mellem planteproduktion og husdyrproduktion, større selvforsyning og mindre transport af foder.
  • Der er flere græsmarker, som er gode til at opsamle CO2 fra atmosfæren og via rødderne lagre kulstoffet (C) i jorden.
  • Køkkener og kantiner, der omlægger til økologisk kost, gør kosten mere plantebaseret og mindsker madspild.
  • Økologiske forbrugere spiser mere grønt og mindre kød.

Men økologien har også udfordringer. Blandt disse er et ofte lavere udbytte i mark og stald samt mekanisk jordbearbejdning, der øger risikoen for, at der dannes og udledes drivhusgassen lattergas.

Det er baggrunden for, at der er udviklet et værktøj, ESGreenTool, der kan beregne klimabelastningen på en landbrugsbedrift og give anvisninger på, hvordan man mindsker denne.