Udgivet 13.10.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Innovationscenter deltager i skotsk klimaprojekt om at udvikle bygproduktion i den arktiske region

Klimaforandringerne og stigende temperaturer betyder, at man kan øge produktionen af visse afgrøder på egne, der hidtil har været for kolde at dyrke dem på. Et eksempel er byg i den arktiske region, og netop byg er i fokus i et nyt projekt hos det skotske James Hutton Institute og med Innovationscenter for Økologisk Landbrug som partner.

En projektbevilling er netop kommet i hus fra the Arctic Connections Fund i Skotland, og bag titlen ”Raising the Bar” står de skotske forskningsinstitutioner James Hutton Institute, International Barley Hub, Agronomy Institute (UHI Orkney) sammen med danske Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

- Indtil nu er byg i den arktiske region primært blevet brugt til halm og foder, men i det nye projekt vil vi undersøge mulighederne for at udnytte den potentielt længere dyrkningsperiode og dyrke byg som en højværdiafgrøde, der for eksempel kan bruges til malt og whiskyproduktion, fortæller Sidsel Birkelund Schmidt, der er specialkonsulent og projektleder for den danske deltagelse i ”Raising the Bar”. 

I projektet vil partnerne afholde en international workshop og udgive en rapport med fokus på den arktiske region i Norden, hvor eksperter inden for blandt andet planteforædling, dyrkning og klima vil deltage for at diskutere udfordringer og muligheder gennem udveksling af deres viden. Det hand-ler blandt andet om at afdække, hvilke sorter der vil egne sig bedst til at blive dyrket på de landom-råder, der hidtil har været svære at dyrke på. 

- Klimaforandringerne betyder, at temperaturen stiger i de nordlige, arktiske egne, hvor det derfor bliver muligt at udnytte den længere vækstperiode og potentialet for at dyrke f.eks. kornafgrøder af høj kvalitet til lokalt producerede produkter til konsum, så vi har brug for at blive klogere på, hvordan vi bedst kan tilpasse landbruget til de nye dyrkningsforhold i de lokale samfund, forklarer Sidsel Birkelund Schmidt.

Hun har selv tidligere været ansat på James Hutton Institute i Skotland, hvor hun arbejdede med byg og gamle landracers særlige egenskaber for dyrkning på næringsfattige jorde.

- Jeg glæder mig til at få en god dialog om udfordringer og mulige løsninger på dyrkning under de ændrede klimaforhold. I princippet kan den viden, vi får ud af projektet også overføres til andre af-grøder i andre egne af verden, fortæller hun.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har netop klima som et af sine faglige fyrtårne – det vil sige et indsatsområde, hvor der er særligt fokus på at finde løsninger på, hvordan landbruget kan reducere sit klimaaftryk og tilpasse sig klimaforandringerne.

Læs mere om de bevilgede projekter hos Arctic Connections Fund i 2023-2024.

Foto: Sidsel Birkelund Schmidt