Arrangementet er afsluttet.

Studietur til Tyskland om selvforsyning på kvægbruget

Få en unik mulighed for at se, hvordan man kan få mere selvforsyning på kvægbruget, og hvordan man ved hjælp af samdyrkning af hovedafgrøder, med forskellige proteinafgrøder og med flere urter i græsmarkerne, kan opnå mange forskellige fordele for bedriften – i form af højere udbytter, større forsyningssikkerhed, bedre jordfrugtbarhed og kulstofopbygning, og ikke mindst et lavere CO2-forbrug.

Program

Tirsdag d. 31. maj

Selvforsyning og ekstremt lavt klimaaftryk med inspirations fra Irland - Vi kører fra Danmark til besøgsgården Lindhof syd for Kiel, hvor Ralf Loges viser rundt og fortæller om ejendommens ekstremt lave forbrug af kraftfoder og meget lave klimaaftryk. Han laver et stort udviklingsarbejde med afprøvning af nye urter og kløverarter til græsmarkerne, for at gøre dem mere dyrkningssikre og give bedre næring til køerne.

Om eftermiddagen kører vi til Thünen Økologiske Landbrugsuniversitet (Tysk version af Foulum). Her skal vi se på samdyrkning i hovedafgrøderne, især med proteinafgrøder. Der laves også forsøge med majs i samdyrkning med lupin eller stangbønner. Der bliver også mulighed for at se deres arbejde med at opfede tyrekalve på artsrige urte-/græsmarker, samt skovlandbrug. Om aften ender vi i Magdeburg.

Onsdag d. 1. juni

Unik dag i marken. Du får mulighed for at se og høre om, hvordan øget artsdiversitet i græsmarken, kan gøre en unik forskel – for udbytte, klimasikring, kulstofopbygning og livet over og under jorden. Det sker ved besøg ved Jena Eksperimentet. Det er et 20-årigt langtidsforsøg, hvor man har sammenlignet og undersøgt betydningen af at gå fra få til mange arter - op til 60 arter. Hvordan ændrer det sig over tiden, og hvilken forskel kan det gøre for din mark, jord og udbyttet og ikke mindst dit foder og kulstofopbygning.

Herefter retur til Danmark – Vi er hjemme ved 20-22-tiden.

Tid

31. maj - 1. juni 2022

Opsamling i Aarhus og Kolding

Lokation

Tyskland

Rutevejledning

Arrangør

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Pris

Kr. 550,00 ex. moms + udgifter til forplejning. Morgenbrød og kaffe i bussen ved afgang.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Arrangementet er støttet af

Luk (Esc)