Arrangementet er afsluttet.

Åben Mark Dag om: Økobælgplanter og mikroalgeprotein til kyllingefoder

Program

13:00 Velkomst og introduktion til dagens program v/Mark Rokkedahl, Sanna Steenfeldt og Jette Søholm Petersen

13:30: Vi kører til Nørrekær Enge og ser økologiske marker med: raps, lupin, byg/ært, havre og vårhvede. v. Mark Rokkedahl

14:45: Kaffe og kage i Besøgsstalden m. spørgsmål til dyrkning af de viste afgrøder + hestebønner

15:00: Erfaringer med 100% dansk økoprotein til fjerkræ v. Sanna Steenfeldt og Niels Finn Johansen

15:30: Dyrkning af mikroalger og udvinding af foderprotein v. Jakob Skov Pedersen

15:45: Opsamling og afslutning

Målgruppe

Fjerkræproducenter, planteavlere og andre med interesse for lokal dyrkning af foder til fjerkræ inviteres ud og se marker med økologiske bælgplanter og korn til fjerkræfoder og høre om dyrkningserfaringer. Du kan også høre om råvarer der kan erstatte soya i fjerkræfoder samt nyt om dyrkning af mikroalger, som forhåbentlig kan anvendes som ny proteinkilde i fjerkræfoder.

Tid

1. juli 2022

13.00 - 15.30

Lokation

Rokkedahl Landbrug A/S
Nymøllevej 126 B
9240 Nibe

Rutevejledning

Arrangør

  • Susanne & Mark Rokkedahl, Rokkedahl
  • Sanna Steenfeldt, Århus Universitet
  • Jakob Skov Pedersen, Teknologisk Institut
  • Sofie Knorr Jensen og Niels Finn Johansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • Jette Søholm Petersen, SEGES Innovation

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage. Tilmelding kan ske på mail: jtp@seges.dk senest mandag d. 27. juni 2022.

Parkering

Parker foran kontorbygningen og følg gangsti til Besøgsstald.

Karantæne

Alle bedes holde 24 timers karantæne fra andet fjerkræ, inden de besøger Rokkedahl.

Åben Mark Dag indgår i ProLocAL projektet, som er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS og har fået tilskud fra GUDP. Projektet er ligeledes støttet af Fjerkræafgiftsfonden.

Luk (Esc)