Udgivet 10.10.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for tilskud til skovlandbrug i 2023

CAP-reformen åbner for nye muligheder for skovlandbrug, men det er begrænset til rækkesystemer med frugt-, nødde- og bærbuske og træer.

CAP-reformen åbner for nye muligheder for skovlandbrug, men det er begrænset til rækkesystemer med frugt, bær eller nødder. Regler og artsliste er fastlagt i bekendtgørelse om Grundbetaling, og du kan læse mere om reglerne i vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer 2023. Arealer med lavskovsarter, pil, poppel m.v. bliver ikke støtteberettigede under skovlandbrug, så de skal fortsat indberettes og opfylde arealstørrelse og plantetal for lavskovsarealer.

Grundbetaling, Økologisk Arealstøtte og Økologisk Arealtilskud

Skovlandbrug er støtteberettigede, hvis følgende krav er overholdt:

 • Plantager er etablerede i rækker med frugt, bær eller nødder af arter fra artslisten. Arterne må gerne blandes.
 • Rækker af træer kan samles i bælter med højst tre rækker træer.
 • Plantager skal opfylde aktivitets- og afstandskrav på maks. 40 m mellem rækker/bælter.
 • Kombination med andre afgrøder f.eks. korn, grønsager eller græs er tilladt. Der må også gerne
  holdes dyr på arealet.
 • Der må maksimalt være 100 andre træer eller buske pr. ha af en højde på mere end en meter.
 • Kan kombineres med ikke-produktive elementer og arealer, herunder f.eks. småbiotoper.

Plantager med frugt, bær eller nødder

Kravet om plantetal for frugt- bærtillæg behøver ikke være opfyldt for, at arealet kan kategoriseres som plantage og være berettiget til grundbetaling og basis tilskud under Økologisk Arealstøtte. Arealet skal dog have karakter af plantage med veldefinerede rækker.

Godkendte træer og buske med frugt, bær og nødder på arealer med skovlandbrug

Bemærk, der er ikke krav om podede planter ved valnød og kastanje.

 • Alle arter inden for Prunus-slægten (f.eks. blomme, kirsebær, kræge, slåen), dog ikke glansbladet hæg.
 • Blåbær
 • Brombær
 • Bærmispel
 • Hassel
 • Havtorn
 • Hindbær
 • Hjertenød
 • Hunderose
 • Hyld
 • Japan Kvæde
 • Kastanje (ægte)
 • Morbær
 • Pærer
 • Ribs
 • Rønnebær
 • Solbær
 • Stikkelsbær
 • Surbær
 • Tranebær
 • Trækvæde
 • Tyttebær
 • Valnød (almindelig)
 • Vindrue eller spisedrue
 • Æbler

Afgrødekoder for skovlandbrug

Afgrødekode Type
482 Skovlandbrug med permanent græs
483 Skovlandbrug med græs i omdrift
484 Skovlandbrug med omdriftsafgrøder
485 Skovlandbrug med permanente afgrøder
487 Skovlandbrug, ikke støtteberettiget

Frugt- og bærtillæg

For at opnå frugt- og bærtillæg under Økologisk Arealtilskud og den nye bioordning økologisk arealstøtte, skal en række krav være opfyldt for at opnå tillæg på 4.000 kr. pr ha:

 • Arter skal være godkendte jf. artsliste
 • Min. antal træer/buske pr. ha skal overholdes til enhver tid for hver art 
 • Driften skal være plantagemæssig med veldefinerede rækker og maks. 10 m mellem rækkerne
 • Kombination med dyr er tilladt, så længe frugt-/bærproduktion er det primære.
 • Planterne skal være jævnt fordelt over hele marken.
 • Samdyrkning af forskellige arter er tilladt, men min. én art skal opfylde mindstekravet til plantetal pr. ha., ellers skal marken deles op.
 • Arealet skal være sammenhængende og mindst 0,3 ha. Er der et tilsagn med frugt- og bærtillæg på marken, udbetales tillægget, når marken indberettes i Fællesskema 2023 med en godkendt  afgrødekode. Er der tilføjet et frugt- og bærtillæg i ansøgningsrunden i efteråret 2022, eller søges Økologisk Arealstøtte under den nye bioordning, skal marken være tilplantet med de godkendte arter senest ved ændringsfristen for fællesskema 2023.

Godkendte frugt/bær-afgrøder og krav til plantetal

Afgrødekode Afgrøde Mindste plantetal pr. ha
489 Havtorn 1.200
490 Hassel, træ 225
491 Storfrugtet tranebær 20.000
491 Tyttebær 30.000
493 Surbær 1.500
494 Japansk kvæde 600
495 Morbær 400
509 Trækvæde 400
513 Jordbær 20.000
514 Solbær 1.500
515 Ribs 1.500
516 Stikkelsbær 1.500
517 Brombær 1.200
518 Hindbær 2.000
519 Blåbær 1.500
520 Surkirsebær uden undervækst af græs 300
521 Surkirsebær med undervækst af græs 300
522 Blomme 400
523 Blomme 400
524 Sødkirsebær uden undervækst af græs 400
525 Sødkirsebær med undervækst af græs 400
526 Hyld 600
527 Hassel 600
528 Æble 400
529 Pære 400
530 Vindrue 1.500
534 Hyben 1.500
535 Bærmispel 1.200
536 Spisedrue 1.500
537 Valnød (almindelig) podede planter 100
538 Kastanje (ægte) podede planter 100

Download faktaark

Download faktaark Regler for tilskud til skovlandbrug i 2023 (PDF 2 sider)

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.