Udgivet 31.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Øko-småkalve på græs – hvordan er reglerne?

4–6 mdr. gamle økologiske kalve skal have adgang til græsarealer i sommerperioden fra 1. maj til 1. september, når vejret tillader det. Sørg for at have en nedskrevet afgræsningsstrategi/-plan for alle dyregrupper, og noter alle afvigelser.

Økologiske dyr skal have adgang til græsning i sommerperioden fra 15. april til 1. november. Småkalve på fire til seks måneder er dog undtaget i yderperioderne. Nedenfor er de retningslinjer, som under normale omstændigheder og vejrforhold opfylder kravene til græsning for kalve.

Foto: Linda Rosager Duve
Foto: Linda Rosager Duve

Husk at notere det i logbogen, hvis du er nødt til at tage en kalv på stald i den periode, hvor kalvene skal have adgang til afgræsning. 

Småkalve (4-6 mdr.), der ikke er på græs i perioden fra 1. maj - 1. september f.eks. pga. vejr- og jordbundsforhold, skal noteres i logbogen og årsagen skal angives. Kalve under 4 måneder kan holdes inde.

Kalve mellem 4 og 6 måneder

I alderen fra 4-6 måneder skal kalvene minimum have adgang til græsarealer i perioden fra 1. maj til 1. september. Kalvene skal have adgang til stald, hytte eller lignende, så de har mulighed for læ og skygge på græsmarken.

Uddybning af regler for småkalve mellem 4-6 måneder:

 • Kalve, som er ældre end 4 måneder den 1. maj, skal på græs
 • Kalve, som bliver 4 måneder i perioden fra 1. maj til 1. september, skal på græs senest fra det tidspunkt, hvor de fylder 4 mdr.
 • Kalve, som er yngre end 6 måneder den 1. september må tages på stald 1. september.

Kalve over 6 måneder

De dyr, som er over 6 mdr. den 15. april, skal overholde reglen om afgræsning fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det. Normalt skal kalve/kvier ud senest 1. maj.

Lavtliggende engarealer, som først er klar til afgræsning senere på sæsonen, kan gøre det nødvendigt først at udbinde kvierne på højere liggende arealer/sædskiftearealer, og så flytte dem til engarealerne senere.

Uddybning af regler for kalve ældre end 6 måneder:

 • Systematisk udbinding efter 1. slæt er ikke tilladt
 • Ved inseminering kan enkeltdyr komme på stald i en kort periode. Det angives i logbogen
 • Afgræsningsarealet til kvier skal tilpasses deres behov hen over afgræsningsperioden
 • Kalve/kvier ældre end 6 måneder kan tages på stald i efteråret,
  • Når vejrforholdene ikke egner sig til afgræsning
  • Hvis dyrene mistrives

Alle afvigelser fra de generelle økologiske regler om kalve på græs skal noteres i logbogen med angivelse af årsag. Vær opmærksom på, at dyrene ikke kan tages permanent på stald før 1. november. Dvs. hvis kalvene er taget på stald f.eks. i oktober pga. dårligt vej, så skal dyrene ud igen, hvis vejret bliver bedre og græsmarkerne tørrer op inden d. 1. november.

Læs mere