Udgivet 11.07.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Nye marker på den økologiske bedrift i juli eller august

I nogle tilfælde er det muligt omlægge nye marker til økologi i løbet af sommeren og høste afgrøder, som kan indgå i en økologisk foderration i vintersæsonen.

Når eksisterende økologiske bedrifter overtager og omlægger nye, konventionelle marker til økologi, er der en række regler, man skal være opmærksom på:

  1. Økologiregler ift. indberetning og afgrøder, som kan indgå til opfyldelse af reglen om mindst 20 % bælgplanter i omdriftsarealet
  2. Brancheanbefalinger og supplerende regler om, at op til 20 pct. foder under særlige vilkår kan stamme fra marker i første omlægningsår
  3. Gødningsregler og rådighedsdatoen 31. juli ift. kvote og gødningsregnskab

Bælgsæd/proteinafgrøde på ny mark, der omlægges 1. august

Det kan f.eks. være en blanding af fodervikke (vårvikke), vårkorn og Ital. rajgræs, som etableres efter markens omlægningsdato og høstes i efteråret.

Ad 1. Bælgplanter (her vikke) skal udgøre mindst 50 % af antallet af frø i udsæden (her vikke og vårkorn), for at foderet kan medregnes under 20 %-regel for foder fra marker i første omlægningsår.

Ad 2. Proteinafgrøden er sået, efter at marken er påbegyndt omlægning og gælder derfor også for kvægbedrifter omfattet af brancheanbefalinger.

Ad 3. Økologen råder over marken 1. august, og skal derfor ikke have overført udbragt gødning og kvote for det afsluttede gødningsår.

Omlægning af etablerede, flerårige afgrøder 1. august

Det er muligt at omlægge allerede etablerede flerårige afgrøder til økologi.

Ad 1. Foder, der høstes på græs, græsblandinger eller lucerne efter omlægningsdatoen, kan indgå under 20 %-reglen som foder fra marker i første omlægningsår.

Ad 2. Det gælder dog ikke for kvægbedrifter omfattet af brancheanbefalinger. Græs, der høstes i efteråret 2023, må ikke anvendes i den økologiske kvægbesætning. Græs, der høstes i 2024, kan indgå i en økologisk foderration i 2024, fordi marker med etablerede flerårige afgrøder skal være anmeldt til Landbrugsstyrelsen senest på fristen for indsendelse af fællesskema og økologiindberetning i høståret.

Ad 3. Økologen råder over marken 1. august, og skal derfor ikke have overført udbragt gødning og kvote for det afsluttede gødningsår.

Nye marker før 1. august

Overtager økologiske bedrifter nye marker før 1. august, skal markens/afgrødens gødningskvote og al udbragt gødning inkl. kunstgødning overføres til økologens gødningskvote (GKEA) og gødningsregnskab og indregnes i den økologi-tilskudsbestemte kvote på 65/107 kg N/ha i gns.

Samlet loft for omlægningsfoder er 25 %

Vær opmærksom på, at den samlede andel af indkøbt omlægningsfoder (højst 25 %) og foder fra egne marker i første omlægningsår (højst 20 %) tilsammen kun må udgøre højst 25 % af den økologiske foderration pr. dyr pr. år.

Vær opmærksom på omlægningsdato på nye marker til foderproduktion